Chủ nhật,  26/06/2022
Thành ủy Lạng Sơn: Ghi nhận từ đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Thành ủy Lạng Sơn: Ghi nhận từ đợt sinh hoạt chính trị xây dựng, chỉnh đốn Đảng
- Ngày 25/10/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn...
Giải quyết thủ tục hành chính ở thành phố Lạng Sơn: Hiệu ứng tích cực từ đẩy mạnh truyền thông
Giải quyết thủ tục hành chính ở thành phố Lạng Sơn: Hiệu ứng tích cực từ đẩy mạnh truyền thông
- Hiện nay, thành phố Lạng Sơn có hơn 300 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền. Bên cạnh việc giải quyết TTHC đúng hạn, thời gian qua, UBND thành phố đã đẩy mạnh truyền thông về cải cách TTHC. Qua đó, tạo hiệu ứng mạnh mẽ, nâng cao nhận...
Hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn
Hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn
- Nhiệm kỳ 2022 - 2027, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Lạng Sơn được Hội CCB tỉnh lựa chọn làm đơn vị tổ chức đại hội điểm cấp huyện. Đến nay, công tác chuẩn bị cho đại hội điểm đã và đang được Hội CCB thành phố cơ bản hoàn thành. Hội CCB thành phố có...
Thành phố Lạng Sơn: Lan tỏa những thông tin tích cực
Thành phố Lạng Sơn: Lan tỏa những thông tin tích cực
- Tăng cường tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực là một trong số những giải pháp hữu hiệu được Thành ủy Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ đây, đội ngũ cán bộ, đảng viên...