Thứ hai,  04/12/2023
Tuyên truyền giải phóng mặt bằng: Kinh nghiệm ở phường Tam Thanh
Tuyên truyền giải phóng mặt bằng: Kinh nghiệm ở phường Tam Thanh
- Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thông tin các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; lấy các hộ trong diện bị ảnh hưởng làm trung tâm để vận động tuyên truyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân bị thu hồi đất… Đó là những kinh nghiệm, cách làm...
Di tích đền Tả Phủ - Chốn thiêng nơi phố chợ Kỳ Lừa
Di tích đền Tả Phủ - Chốn thiêng nơi phố chợ Kỳ Lừa
- Trong số những điểm tâm linh nổi tiếng tại Xứ Lạng không thể không nhắc tới di tích đền Tả Phủ thờ Hán quận công Thân Công Tài. Ghi nhớ công lao tiền nhân, những năm qua, chính quyền và Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn đã có nhiều giải pháp tích cực...
Thành phố Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
Thành phố Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm
- Năm 2021, thành phố Lạng Sơn có 7 dự án trọng điểm, trong đó, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác 3 dự án. Đây là các công trình quan trọng, do vậy, UBND thành phố Lạng Sơn đã tập trung huy động mọi nguồn lực, chỉ đạo các đơn vị quản lý dự án, nhà...
Thành phố Lạng Sơn: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở
Thành phố Lạng Sơn: Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở
- Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, những năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn luôn quan tâm, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu công việc đặt ra. Ông Lục...