Chủ nhật,  11/04/2021
Quảng Lạc: Chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất
Quảng Lạc: Chú trọng xây dựng các mô hình sản xuất
- Thời gian qua, từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), chính quyền xã Quảng Lạc (thành phố Lạng Sơn) đã tiếp tục triển khai, xây dựng nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả. Qua đó, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, giữ...
Nông dân Bắc Sơn: Phát triển kinh tế từ làm du lịch
Nông dân Bắc Sơn: Phát triển kinh tế từ làm du lịch
- Bắc Sơn là quê hương giàu truyền thống cách mạng, có hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phong phú. Đây chính là nguồn tài nguyên vô giá tạo nên sức hút du lịch riêng cho vùng đất này. Thời gian qua, để thúc đẩy việc nông dân làm du lịch,...
Đình Lập: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
Đình Lập: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
- Những năm qua, cấp ủy các cấp trên địa bàn huyện Đình Lập đã chủ động, linh hoạt, đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền miệng. Qua đó, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Để nâng cao chất lượng công...
Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Cách làm ở thành phố Lạng Sơn
Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Cách làm ở thành phố Lạng Sơn
(LSO) - Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, thời gian qua, Thành ủy Lạng Sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp này. Hiện nay, trên địa bàn thành phố...