Thứ hai,  25/10/2021
Bắc Sơn: Hối hả thu hoạch mùa sớm
Bắc Sơn: Hối hả thu hoạch mùa sớm
- Từ đầu tháng 10/2021, trên nhiều cánh đồng của huyện Bắc Sơn, người dân bắt đầu thu hoạch lúa mùa sớm và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông. Năm nay, năng suất và sản lượng lúa mùa sớm đều tăng khiến người dân trên địa bàn rất phấn khởi. Đầu tháng 10/2021, trên...
Quản lý bảo dưỡng đường xã ở Bắc Sơn: Khi người dân, chính quyền và doanh nghiệp cùng vào cuộc
Quản lý bảo dưỡng đường xã ở Bắc Sơn: Khi người dân, chính quyền và doanh nghiệp cùng vào cuộc
- Tính đến hết tháng 9/2021, tỷ lệ đường trục xã được cứng hoá trên địa bàn huyện Bắc Sơn đạt khoảng 63% (toàn tỉnh, tỉ lệ đường trục xã được cứng hoá đạt 50,25%). Không những tỷ lệ cứng hoá đạt cao mà công tác duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trục xã của huyện được...
Phát huy vai trò của lực lượng “nòng cốt”
Phát huy vai trò của lực lượng “nòng cốt”
- Thời gian qua, bên cạnh sự chủ động của các doanh nghiệp, hợp tác xã và các hộ dân trong việc tham gia hoạt động phát triển kinh tế số trong khâu tiêu thụ nông sản của địa phương, huyện Bắc Sơn còn huy động và xây dựng lực lượng “nòng cốt” gồm các tổ chức chính...
Tháng 9 về “châu xưa”
Tháng 9 về “châu xưa”
- 81 năm trước, vào ngày 27/9/1940, 600 quân khởi nghĩa dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Cộng sản xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn đã tiến đánh Đồn Mỏ Nhài, mở đầu cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên của cách mạng Việt Nam do Đảng lãnh đạo. Đã 81 năm trôi qua nhưng dấu son...