Thứ năm,  08/12/2022

Thằn lằn hai đầu kỳ lạ

Người ta phát hiện một con thằn lằn đuôi cộc sở hữu hai đầu tại Australia vài ngày trước. treehugger.com." src="http://image.tin247.com/vnexpress/100428003508-986-504.jpg">Con thằn lằn hai đầu tại Australia. Ảnh: treehugger.com.Trang Treehugger cho biết, con thằn lằn đuôi cộc xuất hiện ở thành phố Perth, Australia. Nó có hai đầu, 4 chân trước và hai chân sau. Điểm đặc biệt là hai chiếc đầu của nó không hề hòa thuận dù chung cơ thể. Chiếc đầu lớn hơn liên tục tấn công đầu kia.BBC cho biết, con thằn lằn ăn bằng cả hai miệng. Mỗi chiếc đầu điều khiển cặp chân trước tương ứng. Nhưng do cả hai đầu đều điều khiển cặp chân sau nên nó di chuyển rất khó khăn. Mẹ của con thằn lằn này cũng sinh một con khác hoàn toàn bình thường. Loài thằn lằn đuôi cộc sinh con chứ không đẻ trứng như những loài thằn lằn khác. cơ thể con thằn lằn hai đầu. Ảnh:" src="http://image.tin247.com/vnexpress/100428003512-227-489.jpg">Phim chụp X quang cơ thể con thằn lằn hai đầu. Ảnh: treehugger.com.Những động vật có xương sống sở hữu hai đầu rất khó có cơ hội sống sót. Các nhà khoa học cho rằng con thằn lằn có hai...

Người ta phát hiện một con thằn lằn đuôi cộc sở hữu hai đầu tại Australia vài ngày trước.

Con thằn lằn hai đầu tại Australia. Ảnh:<br /> treehugger.com.” src=”http://image.tin247.com/vnexpress/100428003508-986-504.jpg”></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=Con thằn lằn hai đầu tại Australia. Ảnh: treehugger.com.

Trang Treehugger cho biết, con thằn lằn đuôi cộc xuất hiện ở thành phố Perth, Australia. Nó có hai đầu, 4 chân trước và hai chân sau. Điểm đặc biệt là hai chiếc đầu của nó không hề hòa thuận dù chung cơ thể. Chiếc đầu lớn hơn liên tục tấn công đầu kia.
BBC cho biết, con thằn lằn ăn bằng cả hai miệng. Mỗi chiếc đầu điều khiển cặp chân trước tương ứng. Nhưng do cả hai đầu đều điều khiển cặp chân sau nên nó di chuyển rất khó khăn. Mẹ của con thằn lằn này cũng sinh một con khác hoàn toàn bình thường. Loài thằn lằn đuôi cộc sinh con chứ không đẻ trứng như những loài thằn lằn khác.

Phim chụp X quang<br /> cơ thể con thằn lằn hai đầu. Ảnh:” src=”http://image.tin247.com/vnexpress/100428003512-227-489.jpg”></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p><span style=Phim chụp X quang cơ thể con thằn lằn hai đầu. Ảnh: treehugger.com.

Những động vật có xương sống sở hữu hai đầu rất khó có cơ hội sống sót. Các nhà khoa học cho rằng con thằn lằn có hai đầu do mang đột biến gene. Nó đang được chăm sóc trong một công viên ở thành phố Perth. Mặc dù sức khỏe của con thằn lằn khá tốt, song các nhà sinh học dự đoán nó sẽ không sống lâu.

Theo VnExpress