Thứ ba,  06/06/2023

Những tòa nhà được bán với giá chỉ 1 euro ở Italy

Thị trưởng thành phố Gangi thuộc vùng Sicily của Italy, ông Joseph Ferrarello vừa đề xuất kế hoạch mới đầy táo bạo nhằm cứu lấy một ngôi làng xinh đẹp của thành phố nằm gần vùng núi Madonie.Theo kế hoạch trên, ông Ferrarello đề nghị bán mỗi tòa nhà cổ đang có nguy cơ bị đổ hoặc xuống cấp nghiêm trọng ở ngôi làng trên cho các bên tư nhân với giá chỉ 1 euro. Tuy nhiên, điều kiện ràng buộc kèm theo là người mua phải phục hồi, sửa chữa lại các tòa nhà này. Kế hoạch của ông Ferrarello nhằm làm hồi sinh ngôi làng cổ của thành phố vốn lâu nay rất thưa thớt người ở, đồng thời thúc đẩy du lịch. Đây là một giải pháp "đôi bên cùng có lợi" nhằm cứu lấy ngôi làng do chính quyền địa phương không thể đáp ứng đủ kinh phí để trùng tu các tòa nhà cổ. Ông Ferrarello hy vọng thành phố của ông có thể trở thành một hình mẫu của sự phục hồi bền vững mang tính nghệ thuật. Nhiều lời đề nghị mua đã dồn dập được đưa ra và 7 tòa nhà đầu...

Thị trưởng thành phố Gangi thuộc vùng Sicily của Italy, ông Joseph Ferrarello vừa đề xuất kế hoạch mới đầy táo bạo nhằm cứu lấy một ngôi làng xinh đẹp của thành phố nằm gần vùng núi Madonie.

Theo kế hoạch trên, ông Ferrarello đề nghị bán mỗi tòa nhà cổ đang có nguy cơ bị đổ hoặc xuống cấp nghiêm trọng ở ngôi làng trên cho các bên tư nhân với giá chỉ 1 euro.

Tuy nhiên, điều kiện ràng buộc kèm theo là người mua phải phục hồi, sửa chữa lại các tòa nhà này.

Kế hoạch của ông Ferrarello nhằm làm hồi sinh ngôi làng cổ của thành phố vốn lâu nay rất thưa thớt người ở, đồng thời thúc đẩy du lịch. Đây là một giải pháp “đôi bên cùng có lợi” nhằm cứu lấy ngôi làng do chính quyền địa phương không thể đáp ứng đủ kinh phí để trùng tu các tòa nhà cổ.

Ông Ferrarello hy vọng thành phố của ông có thể trở thành một hình mẫu của sự phục hồi bền vững mang tính nghệ thuật.

Nhiều lời đề nghị mua đã dồn dập được đưa ra và 7 tòa nhà đầu tiên đã được lên kế hoạch khôi phục./.

Theo vietnamplus.vn