Thứ hai,  24/01/2022

Điêu khắc trên mép lưỡi dao lam

Tác phẩm điêu khắc nhỏ nhất được tạo nên bởi bàn tay con người đã được hoàn thành trên mép một lưỡi dao lam.Dõng chữ "Nothing is impossible" trên mép lưỡi dao.Nghệ nhân Graham Short, ở Birmingham (Anh), đã khắc dòng chữ “Không có gì là không thể”, với kích cỡ 1/10mm, trên mép một lưỡi dao lam.Những chữ cái không thể nhìn thấy bằng mắt thường và chỉ có thể đọc được với một kính hiển vi có độ phóng đại 400 lần.Ông Short, 64 tuổi, đã nỗ lực khoảng 150 lần trước khi có thể hoàn thành tác phẩm điêu khắc.Việc điêu khắc ở cấp độ tinh xảo như vậy đòi hỏi nỗ lực phi thường và sự yên tĩnh hoàn toàn. Ông Short chỉ có thể làm việc vào ban đêm khi tiếng ồn giao thông ở mức tối thiểu.Nghệ nhân Short thường vào việc từ nửa đêm đến 5h30 sáng hầu hết các đêm mỗi tuần trong suốt 7 tháng. Lưỡi dao đặc biệt của nghệ nhân Short có giá 76.000...

Tác phẩm điêu khắc nhỏ nhất được tạo nên bởi bàn tay con người đã được hoàn thành trên mép một lưỡi dao lam.
Dõng chữ “Nothing is impossible” trên mép lưỡi dao.
Nghệ nhân Graham Short, ở Birmingham (Anh), đã khắc dòng chữ “Không có gì là không thể”, với kích cỡ 1/10mm, trên mép một lưỡi dao lam.
Những chữ cái không thể nhìn thấy bằng mắt thường và chỉ có thể đọc được với một kính hiển vi có độ phóng đại 400 lần.
Ông Short, 64 tuổi, đã nỗ lực khoảng 150 lần trước khi có thể hoàn thành tác phẩm điêu khắc.
Việc điêu khắc ở cấp độ tinh xảo như vậy đòi hỏi nỗ lực phi thường và sự yên tĩnh hoàn toàn. Ông Short chỉ có thể làm việc vào ban đêm khi tiếng ồn giao thông ở mức tối thiểu.
Nghệ nhân Short thường vào việc từ nửa đêm đến 5h30 sáng hầu hết các đêm mỗi tuần trong suốt 7 tháng.
Lưỡi dao đặc biệt của nghệ nhân Short có giá 76.000 USD.
Theo Dantri