Thứ bảy,  12/06/2021

Phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân

Hội nghị thường niên đánh giá kết quả công tác năm 2013, triển khai các nội dung phối hợp năm 2014 giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã được tổ chức chiều 10/1 tại Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu tại Hội nghị
Ảnh: Ngọc Thạch/ VOV

Theo ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động phối hợp nhằm củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Kết quả nổi bật là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; động viên nhân dân, nhân sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, góp phần tạo đợt sinh hoạt chính trị pháp lý quan trọng để bản dự thảo được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII. Quá trình lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã huy động rộng rãi quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện đầy đủ ý chí, nguyện vọng của toàn dân, góp phần nâng cao sự đồng thuận trong xã hội.

Hai bên cũng phối hợp trong việc xây dựng và thông qua 20 dự án luật và cho ý kiến 18 luật trong năm 2013, trong đó có nhiều luật tác động trực tiếp đến định hướng phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; liên quan quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đã phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; phối hợp trong hoạt động giám sát. Phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2012/QH12 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn…

Phát biểu tại hội nghị, ghi nhận những thành tích trong công tác phối hợp giữa hai cơ quan gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ, đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực công tác, góp phần tích cực trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, việc thực hiện quy chế phối hợp vẫn còn một số hạn chế nhất định. Công tác tiếp xúc cử tri nhiều nơi vẫn còn mang tính hình thức; việc phối hợp giữa hai cơ quan trong việc tổng hợp, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa được chặt chẽ, đồng bộ, thường xuyên…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, năm 2014 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm; năm đầu tiên triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (sửa đổi). Đặc thù này đòi hỏi hai cơ quan phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả hơn nữa.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai cơ quan phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến các tầng lớp nhân dân; nâng cao nhận thức của nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam cả ở trong nước và nước ngoài về Hiến pháp, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật. Tích cực tham gia góp ý, thực hiện chức năng phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đối với công tác xây dựng pháp luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội và MTTQ Việt Nam cũng cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trong việc nắm bắt, phản ánh và giám sát giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân, của cử tri; triển khai hoạt động giám sát, tập trung giám sát những vấn đề bức xúc được cử tri và nhân dân quan tâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ phối hợp, tạo điều kiện để các thành viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham gia thường xuyên hơn các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận sự phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua và khẳng định Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những điểm mới của Hiến pháp tới các tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong công tác giám sát và các hoạt động của Quốc hội.

Theo CPV