Thứ hai,  25/10/2021

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề: Tiếp tục thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

– Ngày 13/7, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kỳ chuyên đề. 


Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị kỳ này tập trung thảo luận, cho ý kiến về 8 nội dung. Trong đó, hội nghị dành nhiều thời gian tập trung xem xét, cho ý kiến về dự thảo báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Theo dự thảo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đoàn kết, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các biện pháp cụ thể để thực hiện tốt “mục tiêu kép”. Trong đó, nổi bật là đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao (đạt 99,99%), đứng thứ hai cả nước; thường xuyên chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Qua đó,  trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,72%; sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp cơ bản đạt tiến độ kế hoạch; hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục tăng trưởng; thu ngân sách tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 (tổng thu đạt 5.738,9%, bằng 98,35% dự toán, tăng 88,69% so với cùng kỳ); đời sống văn hoá, xã hội có tiến bộ; an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được bảo đảm; quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện có hiệu quả, tạo được sự tin tưởng, đồng thuận của Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trong đó, giá trị khối lượng thực hiện các dự án đầu tư công đạt thấp; việc giải quyết các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án trọng điểm còn chậm; công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp cơ sở còn chưa kịp thời…

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy đều đồng tình về dự thảo báo cáo. Bên cạnh đó, các đồng chí cũng thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu trên các lĩnh vực của năm 2021.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền trong việc tập trung phát triển kinh tế – xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, cũng như thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí chỉ rõ: Cấp ủy, chính quyền các cấp và các ngành tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19 , coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra từ đầu năm trên các lĩnh vực. Trong đó, 6 tháng cuối năm cần tập trung hoàn thành lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết xây dựng khu công nghiệp Hữu Lũng; đẩy nhanh tiến độ công tác lập, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn; tiếp tục đề ra các biện pháp tháo gỡ khó khăn, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa qua địa bàn tỉnh; tăng cường công tác quốc phòng – an ninh; thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, trọng tâm là kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (4/11/1831-4/11/2021); tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục làm tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ theo đúng quy trình, quy định…

Hội nghị kỳ này cũng tập trung xem xét, cho ý kiến về 7 nội dung khác như: dự thảo tờ trình về việc xin chủ trương triển khai xây dựng hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu; báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về dự kiến mức trợ cấp và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chế độ trợ cấp hằng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng trở lên; dự thảo Tờ trình của của Đảng đoàn HĐND tỉnh về việc xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đối với Hội thẩm Nhân dân trên địa bàn tỉnh; công tác cán bộ…

Đối với các nội dung này, qua nghe báo cáo của các đơn vị soạn thảo và ý kiến của các Ủy viên BTV Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất thông qua. Đồng chí yêu cầu các cơ quan soạn thảo các nội dung tiếp thu các ý kiến, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo báo cáo, cũng như dự thảo tờ trình.

TRÍ DŨNG