Thứ bảy,  03/06/2023

UBTVQH xem xét chủ trương đầu tư chương trình giảm nghèo

Đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 được Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 58 diễn ra vào chiều 13/7.

Toàn cảnh Phiên họp. Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng

Báo cáo của Chính phủ về nội dung trên do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung trình bày cho biết nội dung chủ trương đầu tư chương trình được rà soát, phân định về đối tượng, phạm vi, nội dung không trùng lặp với chương trình phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Đối tượng thụ hưởng của chương trình gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước; người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người bị bạo lực trên cơ sở giới, người cai nghiện; người học nghề, người lao động, giáo viên, cán bộ quản lý; các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện; cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ em, hỗ trợ về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cơ quan có liên quan.

Chương trình đề ra các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2025. Trong đó, phấn đấu giảm 1/2 số hộ nghèo so với đầu kỳ, giảm 1,5 triệu người nghèo/năm theo tiêu chí nghèo đa chiều của quốc gia; 50% số huyện nghèo, 50% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo tăng 20%-25%/năm; 90% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được tiếp cận sử dụng các dịch vụ viễn thông, internet; 95% hộ gia đình sinh sống địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo được tiếp cận thông tin về chính sách giảm nghèo…

Tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 90.260 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 50.000  tỷ đồng, ngân sách địa phương 21.760 tỷ đồng, huy động hợp pháp khác 18.500 tỷ đồng.

Thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về chương trình, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cơ bản tán thành về sự cần thiết xây dựng chương trình này và cho rằng giảm nghèo đa chiều, bền vững cũng là thực hiện mục tiêu, giải pháp của an sinh xã hội bền vững, là vấn đề quan trọng, cấp bách, phù hợp.

Sau khi nêu một số ý kiến góp ý, Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị trên cơ sở tiếp thu các ý kiến thẩm tra và kết luận của UBTVQH, Chính phủ chỉ đạo cơ quan liên quan khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo đề xuất chương trình này và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ nhất.

Theo Baochinhphu