Thứ năm,  02/12/2021

Phú Yên đầu tư gần 6,5 tỷ đồng chương trình hành động người cao tuổi

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký quyết định phê duyệt chương trình hành động về người cao tuổi tỉnh giai đoạn 2013-2020, với tổng kinh phí thực hiện hơn 6,4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên vừa ký quyết định phê duyệt chương trình hành động về người cao tuổi tỉnh giai đoạn 2013-2020, với tổng kinh phí thực hiện hơn 6,4 tỷ đồng.

Theo đó đến năm 2020, 50% người cao tuổi có khả năng tham gia hoạt động kinh tế và có nhu cầu hỗ trợ được hướng dẫn về sản xuất kinh doanh, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất; hơn 80% số xã, phường, thị trấn thành lập Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi; 100% người cao tuổi khi ốm đau được khám, chữa bệnh và được chăm sóc của gia đình và cộng đồng; 100% người cao tuổi đủ điều kiện được giải quyết trợ cấp xã hội hằng tháng hoặc nuôi dưỡng tập trung trong các cơ sở bảo trợ xã hội…

Phú Yên hiện có hơn 84 nghìn người cao tuổi, do điều kiện còn nhiều khó khăn, một bộ phận người cao tuổi chưa được chăm sóc và tiếp cận các dịch vụ xã hội.

Theo Nhandan