Thứ bảy,  04/12/2021

Hỗ trợ gạo cho học sinh vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

Ngày 18-6, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 36/2013/QÐ-TTg về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngày 18-6, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 36/2013/QÐ-TTg về chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo đó, đối tượng áp dụng là học sinh tiểu học và THCS đang học tại các trường phổ thông dân tộc bán trú; học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học và THCS công lập ở khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; học sinh là người dân tộc thiểu số có bố, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp có hộ khẩu thường trú tại xã, thôn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, không hưởng chế độ nội trú, có nhà ở xa trường hoặc địa hình cách trở không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày đang học tại các trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học công lập. Mỗi học sinh thuộc đối tượng nêu trên được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng và được hưởng không quá chín tháng/năm học từ nguồn gạo dự trữ quốc gia, kể từ ngày 1-9-2013.

Theo Nhandan