Thứ ba,  30/11/2021

Hải Phòng sẵn sàng ứng phó với cơn bão số 2

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, dù cơn bão số 2 (có tên Bebinca) còn cách Hoàng Sa khoảng 400km, song thành phố đã chỉ đạo và sẵn sàng đối phó với cơn bão này.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố Hải Phòng, dù cơn bão số 2 (có tên Bebinca) còn cách Hoàng Sa khoảng 400km, song thành phố đã chỉ đạo và sẵn sàng đối phó với cơn bão này.

Bộ Chỉ huy Biên phòng Hải Phòng chỉ đạo các Đồn, Trạm biên phòng phối hợp với gia đình chủ tàu, thuyền trưởng, chính quyền địa phương để thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển, đặc biệt là các phương tiện đánh bắt xa bờ, các chủ lồng bè biết tình hình, hướng di chuyển của bão để chủ động di chuyển phòng, tránh; tiếp tục nắm tình hình, kiểm đếm số phương tiện, số người của địa phương còn đang hoạt động trên biển và số phương tiện đang neo đậu tại bến để có phương án gọi tàu thuyền vào bờ, bố trí nơi neo đậu an toàn khi có tình huống nguy hiểm. Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão chỉ đạo các Hạt Quản lý đê điều phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát những vị trí đê điều xung yếu, ứng trực sẵn sàng xuất cấp vật tư dự trữ và tham mưu xử lý sự cố đê.

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy biên phòng Hải Phòng đến trưa 21/6 đã thông tin cho hơn 3.700 phương tiện với hơn 12.000 lao động và 534 lồng bè nuôi trồng thủy sản với hơn 1.000 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Đã có hơn 36.000 người cùng nhiều phương tiện, vật tư được huy động trong sẵn sàng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn…

Theo CPV