Thứ sáu,  03/02/2023

Tuyên Quang hỗ trợ 6,6 tỷ đồng cho các hộ cận nghèo

Để tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo, tạo điều kiện cho người dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định hỗ trợ 6,6 tỷ đồng cho các hộ cận nghèo trong 2 năm 2014 – 2015.

Để tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo, tạo điều kiện cho người dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, tỉnh Tuyên Quang đã quyết định hỗ trợ 6,6 tỷ đồng cho các hộ cận nghèo trong 2 năm 2014 – 2015.

Theo đó, năm 2014, tỉnh Tuyên Quang sẽ hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng cho 92.800 người dân thuộc các hộ cận nghèo; năm 2015, hỗ trợ gần 4,3 tỷ đồng cho 167.100 người dân thuộc các hộ cận nghèo; hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc giống cây trồng, vật nuôi, thuốc thú y, muối I-ốt… Ngoài ra, để tiếp tục giúp các hộ dân xóa đói, giảm nghèo bền vững, tỉnh đang rà soát, thu hồi đất từ các doanh nghiệp sản xuất không hiệu quả, sử dụng sai mục đích hoặc giải thể để giao cho các hộ nghèo và cận nghèo sản xuất.

Tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ tín dụng, cán bộ khuyến nông… hướng dẫn hộ nghèo và cận nghèo lập dự án, tổ chức thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh và giám sát các hộ nghèo việc sử dụng vốn vay; xây dựng các mô hình trình diễn áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi; giảm dần hình thức trợ cấp cho không, tăng dần sự đóng góp của người dân trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật. Tỉnh cũng tạo điều kiện tăng khả năng tự phòng chống thiên tai, dịch bệnh cho hộ nghèo và cận nghèo bằng các biện pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ di dời nhà ở, phương tiện sản xuất khỏi những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất; hướng dẫn hộ nghèo và cận nghèo biện pháp phòng dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Các tổ chức, đoàn thể tạo điều kiện cho người nghèo và cận nghèo được học nghề để xuất khẩu lao động. Tỉnh lập kế hoạch hỗ trợ đầu tư mới và sửa chữa, nâng cấp các công trình thiết yếu; trong đó ưu tiên các công trình thủy lợi, giao thông nông thôn, chợ, phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các xã nghèo…

Tuyên Quang phấn đấu từ nay đến năm 2015, trung bình mỗi năm giảm 3-4% số hộ nghèo theo chuẩn mới.

Theo Dangcongsan