Thứ bảy,  25/03/2023

Quảng Trị hỗ trợ 124 tỷ đồng xây, sửa nhà cho người có công

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2840/ÐA-UBND phê duyệt Ðề án hỗ trợ 4.475 hộ gia đình có công với cách mạng làm mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2013, với số tiền hơn 124  tỷ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2840/ÐA-UBND phê duyệt Ðề án hỗ trợ 4.475 hộ gia đình có công với cách mạng làm mới, sửa chữa nhà ở trong năm 2013, với số tiền hơn 124  tỷ đồng.

Theo đó, hỗ trợ xây mới 1.230 nhà, trị giá mỗi nhà 40 triệu đồng theo tiêu chuẩn ba cứng (nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng); hỗ trợ sửa chữa 3.246 nhà, trị giá mỗi nhà 20 triệu đồng, theo tiêu chuẩn hai cứng (khung – tường cứng, mái cứng). Trường hợp gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, khuyết tật…) không có khả năng tự xây dựng nhà ở thì UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình.

Theo Nhandan