Chủ nhật,  26/03/2023

Chính phủ Anh công bố dịch vụ thị thực khẩn tại Việt Nam

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Chính phủ Anh công bố Dịch vụ thị thực khẩn cho người nộp đơn xin thị thực theo diện công tác, nhà đầu tư và người đi theo diện làm việc.

Ngày 30/9, tại Hà Nội, Chính phủ Anh công bố Dịch vụ thị thực khẩn cho người nộp đơn xin thị thực theo diện công tác, nhà đầu tư và người đi theo diện làm việc.

Dịch vụ thị thực khẩn bắt đầu áp dụng từ ngày 1/10/2013, là dịch vụ xét duyệt thị thực nhanh với mục tiêu trả kết quả thị thực trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc so với thời gian xét duyệt tiêu chuẩn thông thường là 15 ngày làm việc.

Dịch vụ thị thực khẩn mới này cùng với những nâng cấp gần đây của dịch vụ thị thực Anh Quốc tại Việt Nam, bao gồm việc mở Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực mới tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay, đã tạo ra nhiều dịch vụ hiệu quả và thuận tiện hơn cho khách hàng và đáp ứng nhu cầu tăng cao của người dân Việt Nam lựa chọn Anh Quốc là điểm đến cho hoạt động thương mại, đầu tư, làm việc và học tập.

Số lượng hồ sơ xin thị thực Anh Quốc từ Việt Nam trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6/2013 là 13.700 hồ sơ. Trong vòng 2 năm qua tính tới tháng 6/2013, nhu cầu xin thị thực Anh tăng lên 15%.

Ngoài những dịch vụ tăng thêm, một số thay đổi trong chính sách thị thực Anh cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 1/10/2013 nhằm tạo ra sự linh hoạt hơn nữa đối với những người tới Anh với mục đích công tác hay du lịch và với các doanh nghiệp Anh cần tuyển dụng lao động nước ngoài, bao gồm: Cho phép người đến Anh với mục đích công tác hay du lịch có thể tham gia học tập ngắn ngày, nếu việc học tập này không nằm trong mục đích chính của chuyến đi; mở rộng hơn nữa các hoạt động mà người đi theo diện công tác có thể thực hiện tại Anh; bỏ yêu cầu về trình độ Tiếng Anh đối với người được thuyên chuyển công tác trong công ty; đơn giản hóa thủ tục đối với các nhà doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp tại Anh chuyển đổi sang diện người lao động có trình độ cao; bỏ quy định sở hữu cổ phần đối với nhân viên cấp cao có thu nhập £152,100 trở lên; cho phép một số sinh viên được ở lại Anh sau khi hoàn tất khóa học để thực tập.

Theo CPV