Thứ bảy,  03/12/2022

Gian nan vấn đề bảo vệ môi trường ở các doanh nghiệp

LSO-Bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố góp phần bảo vệ và nâng cao thể lực của con người. Công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh ta hiện nay đã và đang dần hướng tới mục tiêu bền vững. Tuy nhiên, thực trạng và ý thức của nhiều doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cần phải được nâng cao hơn.Bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố góp phần bảo vệ và nâng cao thể lực của con người. Công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh ta hiện nay đã và đang dần hướng tới mục tiêu bền vững. Tuy nhiên, thực trạng và ý thức của nhiều doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cần phải được nâng cao hơn. Bảo vệ môi trường ở các công trường thi công công trình cũng là một vấn đề nan giải.So với nhiều tỉnh khác, tốc độ phát triển các doanh nghiệp, khu công nghiệp ở tỉnh ta còn chậm và chưa tập trung. Vì vậy, việc chấp hành các quy định của pháp luật...

LSO-Bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố góp phần bảo vệ và nâng cao thể lực của con người. Công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh ta hiện nay đã và đang dần hướng tới mục tiêu bền vững. Tuy nhiên, thực trạng và ý thức của nhiều doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cần phải được nâng cao hơn.
Bảo vệ môi trường là một trong những yếu tố góp phần bảo vệ và nâng cao thể lực của con người. Công tác bảo vệ môi trường ở tỉnh ta hiện nay đã và đang dần hướng tới mục tiêu bền vững. Tuy nhiên, thực trạng và ý thức của nhiều doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường cần phải được nâng cao hơn.
Bảo vệ môi trường ở các công trường thi công công trình cũng là một vấn đề nan giải.
So với nhiều tỉnh khác, tốc độ phát triển các doanh nghiệp, khu công nghiệp ở tỉnh ta còn chậm và chưa tập trung. Vì vậy, việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp chưa được tốt, thậm chí có doanh nghiệp không đăng ký thủ tục môi trường theo quy định, không tuân thủ chế độ báo cáo quan trắc, không tích cực tham gia bảo vệ môi trường ở địa phương, nơi địa điểm xí nghiệp, doanh nghiệp sản xuất… Hiện nay, Sở TN&MT đang quản lý tác động môi trường đối với trên 200 cơ sở, doanh nghiệp đã làm thủ tục môi trường. Tuy nhiên, có một số cơ sở sau khi có bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng việc thực hiện không đúng với bản cam kết. Nguyên nhân do công trình xây dựng chất thải tiến hành xây dựng chậm hoặc có nhưng hạn chế hay do vận hành không tốt gây nên ô nhiễm môi trường cục bộ. Theo Quyết định 64 của Bộ TN&MT ngày 22/4/2003 thì Lạng Sơn có 9 cơ sở phải xử lý triệt để từ năm 2003-2007 là: Công ty Cổ phần Hoá chất Vĩnh Thịnh, Công ty Xi măng và Xây dựng công trình Lạng Sơn, Nhà máy Xi măng X78, Xí nghiệp Than Na Dương, Xí nghiệp Khoáng sản, Nhà máy Giấy Tràng Định, Bãi rác Kéo Tấu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các kho thuốc trừ sâu trong tỉnh Lạng Sơn. Từ khi có quyết định xử lý, các đơn vị trên đã có biện pháp khắc phục một phần nhằm bảo vệ môi trường và tính đến nay, một số cơ sở thực hiện tốt đã được loại ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.
Hiện nay, theo phân cấp quản lý về môi trường, các doanh nghiệp, xí nghiệp nhỏ do cấp huyện quản lý trực tiếp. Trên thực tế cho thấy, các doanh nghiệp, xí nghiệp, tổ hợp sản xuất nhỏ thường ít quan tâm đến các biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường. Đáng chú ý là một số cơ sở sản xuất gạch chưa quan tâm nhiều đến bảo vệ môi trường. Nhiều lò gạch thủ công gần khu dân cư, trường học gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, hoa màu của người dân. Một số cơ sở khác trong quá trình sản xuất kinh doanh, chủ doanh nghiệp, đơn vị không chú ý đến yếu tố môi trường và khắc phục kịp thời đã dẫn đến nhiều khiếu kiện của người dân. Điển hình như Bãi rác Kéo Tấu, Xí nghiệp than Na Dương… Do hệ thống xử lý nước thải chưa tốt nên gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ dân xung quanh vì thế các đơn vị cần xây dựng hệ thống xử lý nước thải, cải tạo khống chế ô nhiễm, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Đặc biệt, ở một số doanh nghiệp sản xuất, khai thác đá, người dân phải chịu ảnh hưởng lớn của tiếng ồn do nổ mìn và bụi. Khi bị khiếu kiện thì một số ít doanh nghiệp, cơ sở sản xuất còn trốn tránh gây ra tình trạng khiếu kiện kéo dài và dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trung tâm điều hành của Công ty nhiệt điện Na Dương

Ảnh: Trí Dũng

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay trong lĩnh vực quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường còn gặp rất nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ chuyên ngành về môi trường mỏng, yếu và thiếu, tại các huyện, thành phố thì chủ yếu là cán bộ phụ trách đất đai kiêm nhiệm. Việc tập huấn, đào tạo cán bộ chuyên ngành môi trường chưa thường xuyên, công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng về bảo vệ môi trường chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng “lách luật“ của nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong vấn đề bảo vệ môi trường. Trên thực tế hiện nay cho thấy, số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đăng ký làm thủ tục môi trường còn “khiêm tốn” so với số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh hiện có. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường của các chủ doanh nghiệp chưa cao. Một số cơ sở thực hiện mang tính đối phó và chưa quan tâm nhiều đến môi trường xung quanh cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động. Chính vì thế, để thực hiện hiệu quả công tác này, trong thời gian trước mắt, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cần nâng cao ý thức tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Tin tưởng rằng, nếu các doanh nghiệp đều cố gắng làm được điều đó thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, mặt khác còn góp phần bảo vệ sức khoẻ bản thân, gia đình, người lao động và nhân dân trên địa bàn.

Phong Linh