Thứ hai,  05/12/2022

Phối hợp tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp phát triển

LSO-Năm 2009, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đều chững lại, hoặc có tăng nhưng không đáng kể. Hiện toàn tỉnh có 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký 4.600 tỷ đồng. Quí I/2010, hoạt động SXKD và xuất khẩu của tỉnh có sự khởi sắc hơn hẳn. Nhiều DN đã và đang lấy lại đà tăng trưởng, nên giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng hơn so với cùng kỳ. Các DN trên địa bàn tỉnh đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp 371,4 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2009; trong đó công nghiệp trung ương 178 tỷ đồng, đạt 22,3% kế hoạch, tăng 4,4%; công nghiệp địa phương 188,2 tỷ đồng, đạt 21,3% kế hoạch, tăng 2,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 5,2 tỷ đồng, đạt 3,8% kế hoạch, tăng 51,7%. Siêu thị Thành Đô - một trong những doanh nghiệp năng động trong kinh doanh.Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, do lãi...

LSO-Năm 2009, do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh đều chững lại, hoặc có tăng nhưng không đáng kể. Hiện toàn tỉnh có 1.100 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký 4.600 tỷ đồng.
Quí I/2010, hoạt động SXKD và xuất khẩu của tỉnh có sự khởi sắc hơn hẳn. Nhiều DN đã và đang lấy lại đà tăng trưởng, nên giá trị sản xuất công nghiệp và kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng hơn so với cùng kỳ. Các DN trên địa bàn tỉnh đã tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp 371,4 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2009; trong đó công nghiệp trung ương 178 tỷ đồng, đạt 22,3% kế hoạch, tăng 4,4%; công nghiệp địa phương 188,2 tỷ đồng, đạt 21,3% kế hoạch, tăng 2,2%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 5,2 tỷ đồng, đạt 3,8% kế hoạch, tăng 51,7%.

Siêu thị Thành Đô – một trong những doanh nghiệp năng động trong kinh doanh.
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, do lãi suất cho vay sản xuất của ngân hàng tăng, dẫn đến nhiều doanh nghiệp thiếu vốn để thu mua nguyên liệu dẫn đến đầu tư mở rộng SXKD. Ngoài ra, nhiều DN cũng phải gồng mình chịu đựng khi thời gian gần đây giá các loại vật tư, nguyên vật liệu, chi phí phục vụ sản xuất liên tục leo thang. Chi phí đầu vào tăng cao trong khi không thể tùy tiện tăng giá bán bởi tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt. Không những thế, hiện nay tình hình đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của một số khu, cụm công nghiệp còn chậm, thiếu đồng bộ, không đáp ứng nhu cầu mặt bằng phục vụ cho các DN mở rộng sản xuất. Dù có nhiều cố gắng, song, việc giải quyết các thủ tục hành chính của nhiều sở, ngành và chính quyền địa phương cho các DN vẫn còn chậm, có nơi, có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư SXKD của nhiều DN.
Liên quan đến việc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã có sự quan tâm hơn trong việc gặp gỡ, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp để ban hành những cơ chế, chính sách sát hợp hơn. Trong các cuộc tiếp xúc, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt luôn khẳng định việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các DN đẩy mạnh hoạt động SXKD là ưu tiên hàng đầu của tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngân hàng tạo điều kiện đảm bảo nguồn vốn vay đối với các DN uy tín để DN có thể mở rộng SXKD; các ngành chức năng đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhằm đảm bảo hạ tầng để thu hút các DN đầu tư mới và mở rộng SXKD; các cơ quan quản lý Nhà nước phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính… Trong các buổi đối thoại với doanh nghiệp, các ban, ngành chức năng cũng nhiều lần cam kết sẽ cùng nhau tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các DN đẩy mạnh hoạt động SXKD. Tuy vậy, theo một đại diện của Hội doanh nghiệp trẻ Lạng Sơn cho biết, việc thực hiện các cam kết này cũng còn nhiều điều cần bàn.
Có thể khẳng định, trong lộ trình hội nhập, để tồn tại và phát triển, các DN gặp rất nhiều khó khăn để tổ chức lại sản xuất; lựa chọn phương án kinh doanh, sản phẩm, quyết định đầu tư sao cho hiệu quả. Bên cạnh đó, DN cần tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh. Từng DN phải chủ động phương án sản xuất, tìm kiếm thị trường, đổi mới quản lý để hạn chế thấp nhất khó khăn, thách thức. Đối với Lạng Sơn, do xuất phát điểm của hầu hết DN thấp, con đường phát triển càng trở nên khó khăn. Nhiều doanh nghiệp thực sự lúng túng, không thể xác định được một chiến lược kinh doanh khả thi cho tương lai
Hiện nay, việc nhanh chóng tìm ra và thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp DN từng bước hội nhập một cách chủ động, vững vàng đang trở thành vấn đề cấp thiết, rất cần nhận được sự quan tâm phối hợp tháo gỡ kịp thời của các cấp, ngành chức năng.

Hoàng Thái