Thứ tư,  07/12/2022

Hồi âm từ bài báo: "Vụ việc thu thừa thuế nhà đất tại xã Mai Pha: Câu trả lời chưa thỏa đáng"

Vụ việc thu thừa tiền thuế nhà đất tại xã Mai Pha: Câu trả lời chưa thỏa đángLSO-Sau khi bài báo “Vụ việc thu thừa thuế nhà đất tại xã Mai Pha: Câu trả lời chưa thỏa đáng”, số 3411 ra ngày 3/5/2010, Báo Lạng Sơn đã nhận được phản hồi của Chi cục Thuế thành phố. Trong cuộc trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo Lạng Sơn, ông Bùi Văn Côi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cho biết: Năm 2007, việc thu thuế nhà đất được áp dụng theo tên đường phố là do quyết định của UBND tỉnh (trong khi đó thực tế chưa có tên đường). Bởi vậy, Hội đồng tư vấn thuế đã thu cao hơn mức thực tế gấp nhiều lần. Năm 2007, xã Mai Pha có 11 thôn, 1.259 hộ trong diện phải nộp thuế, tổng số thuế thu được của năm đó là hơn 135 triệu đồng, trong khi thực tế chỉ phải thu khoảng gần 50 triệu đồng. Các năm tiếp theo, do số hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng hoặc đã chuyển đi nên đến năm 2010 chỉ còn khoảng hơn 800 hộ với tổng...

LSO-Sau khi bài báo “Vụ việc thu thừa thuế nhà đất tại xã Mai Pha: Câu trả lời chưa thỏa đáng”, số 3411 ra ngày 3/5/2010, Báo Lạng Sơn đã nhận được phản hồi của Chi cục Thuế thành phố.
Trong cuộc trao đổi trực tiếp với phóng viên Báo Lạng Sơn, ông Bùi Văn Côi, Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố cho biết: Năm 2007, việc thu thuế nhà đất được áp dụng theo tên đường phố là do quyết định của UBND tỉnh (trong khi đó thực tế chưa có tên đường). Bởi vậy, Hội đồng tư vấn thuế đã thu cao hơn mức thực tế gấp nhiều lần. Năm 2007, xã Mai Pha có 11 thôn, 1.259 hộ trong diện phải nộp thuế, tổng số thuế thu được của năm đó là hơn 135 triệu đồng, trong khi thực tế chỉ phải thu khoảng gần 50 triệu đồng. Các năm tiếp theo, do số hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng hoặc đã chuyển đi nên đến năm 2010 chỉ còn khoảng hơn 800 hộ với tổng thu thực khoảng gần 20 triệu đồng. Số tiền thuế còn thừa chuyển sang năm 2011 vẫn còn hơn 31 triệu đồng, một số hộ thậm chí còn thừa sang năm 2012.
Thuế nhà đất xã Mai Pha được tính theo mức thuế của đất ở nông thôn, sở dĩ có sự chênh lệch số tiền thu hàng năm là do số hộ dân giảm, mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để làm căn cứ tính thuế nhà đất cũng giảm. Đơn cử như năm 2009, mức thuế sử dụng đất nông nghiệp để làm căn cứ tính thuế nhà đất là 0,046 kg thóc/m2, năm 2010 là 0,01553 kg thóc/m2.
Về việc xử lý số tiền thu thừa, Chi cục Thuế cho biết: đã nộp vào ngân sách nhà nước trong năm 2007, căn cứ vào “Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước bằng tiền mặt”, mẫu số C1- 02/NS, ban hành theo QĐ số 24/2006/QĐ- BTC ngày 6/4/2006 của Bộ Tài chính, ký hiệu LD/2006. Còn đối với việc trả lại tiền thừa cho các hộ dân, Luật Quản lý thuế được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2007, Điều 47, khoản 1 và 2 có ghi: 1: “Người nộp thuế có số tiền thuế đã nộp lớn hơn số tiền thuế phải nộp đối với từng loại thuế thì được trừ vào tiền thuế phải nộp của lần nộp thuế tiếp theo hoặc được trả lại số tiền thuế nộp thừa; 2: Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu trả lại số tiền thuế nộp thừa thì cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định trả lại số tiền thuế nộp thừa trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu”. Tuy nhiên, các hộ dân trong xã chỉ phản ánh với cơ quan ủy nhiệm thu (UBND xã), không có văn bản yêu cầu trả lại tiền thừa nên Chi cục Thuế thành phố không nắm được trường hợp người có yêu cầu trả lại tiền nộp thừa.

Đối với vấn đề ghi hóa đơn sau mỗi lần đối trừ tiền thuế thu vào các năm tiếp theo đã được duyệt qua hội đồng duyệt bộ giữa UBND xã và Chi cục thuế, căn cứ vào Luật Quản lý thuế để thông báo nộp thuế nhà đất các năm. Trong đó đã ghi rõ: tên, địa chỉ, diện tích chịu thuế, loại đất, mức thuế, số tiền thừa, số tiền phải nộp…của người nộp thuế, hơn nữa, đây là số tiền thoái thu, người nộp thuế không trực tiếp nộp tiền mà được bù trừ theo thông báo nên chỉ cần thông báo thuế là đã đầy đủ vì thông báo thuế của cơ quan thuế có giá trị pháp lý.

Hoàng Huy