Thứ tư,  14/04/2021

Giải pháp nào để thực hiện tốt chính sách BHXH tự nguyện

LSO-Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện công bằng và bảo đảm an sinh xã hội. BHXH tự nguyện được triển khai mở ra cơ hội được thụ hưởng tới đông đảo nhân dân, nhất là bộ phận lao động tự do, nông dân - một lực lượng lao động đông đảo trong xã hội. Thực hiện Nghị định 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, theo đó kể từ tháng 1 năm 2008 ngoài những người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thì mọi người trong độ tuổi lao động đều có quyền tham gia BHXH và được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện, số người tham gia BHXH tự nguyện ở Lạng Sơn còn rất thấp, tính đến quý III năm 2010 toàn tỉnh mới có 283 người tham gia, với tổng số tiền là 589.290.800 đồng. Một số địa phương được coi là địa bàn tiềm năng như thành phố Lạng Sơn cũng chỉ có 73 người; huyện Bắc Sơn...

LSO-Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thực hiện công bằng và bảo đảm an sinh xã hội. BHXH tự nguyện được triển khai mở ra cơ hội được thụ hưởng tới đông đảo nhân dân, nhất là bộ phận lao động tự do, nông dân – một lực lượng lao động đông đảo trong xã hội.
Thực hiện Nghị định 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, theo đó kể từ tháng 1 năm 2008 ngoài những người lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc thì mọi người trong độ tuổi lao động đều có quyền tham gia BHXH và được hưởng chế độ hưu trí, tử tuất. Tuy nhiên, sau 2 năm triển khai thực hiện, số người tham gia BHXH tự nguyện ở Lạng Sơn còn rất thấp, tính đến quý III năm 2010 toàn tỉnh mới có 283 người tham gia, với tổng số tiền là 589.290.800 đồng. Một số địa phương được coi là địa bàn tiềm năng như thành phố Lạng Sơn cũng chỉ có 73 người; huyện Bắc Sơn 50 người; Hữu Lũng 34 người; thấp nhất là Văn Lãng mới có 9 người tham gia…
Qua tìm hiểu cho thấy, có nhiều lý do khiến người lao động không hào hứng với loại hình bảo hiểm này. Với mức đóng thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện và được tính trên mức thu nhập do người tham gia BHXH| lựa chọn, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu chung và cao nhất bằng 20 tháng lương tối thiểu chung. Sau khi tính toán nhiều người cho rằng, sau mấy chục năm đóng bảo hiểm đến khi nhận chế độ bảo hiểm cũng không hơn gì là gửi tiết kiệm hoặc đầu tư vào công việc khác. Ông Nông Hồng Kỳ, Giám đốc BHXH huyện Cao Lộc cho biết: Đối với huyện Cao Lộc, tính đến tháng 11 năm 2010 mới có 18 trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, trong số đó chủ yếu là cán bộ, công chức xã, thị trấn và những người đã từng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa đủ năm công tác, giáo viên hợp đồng… Còn nông dân, người lao động tự do hầu như không có, năm ngoái ở thị trấn có 2 trường hợp tham gia được một thời gian sau rồi lại thôi. Nguyên nhân chính, theo ông là do mức đóng BHXH tự nguyên cao so với thu nhập của người dân địa phương. Ngoài ra, người dân còn thấy người tham gia BHXH bắt buộc được hưởng tới 5 chế độ, được Nhà nước hỗ trợ đóng phí. Trong khi đối với BHXH tự nguyện, họ phải lo đóng phí hoàn toàn mà người tham gia chỉ được hưởng 2 chế độ là hưu trí và tử tuất. Với người dân, thói quen chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, chưa thấy được lợi ích lâu dài khi tham gia BHXH tự nguyện nên tỷ lệ người dân nông thôn chưa tham gia loại hình bảo hiểm này là điều dễ hiểu.
Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, chúng tôi đã có dịp gặp gỡ và trao đổi với ông Hoàng Kim Lanh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh. Theo ông, đây là một chính sách mới thuộc loại hình tự nguyện, hơn nữa trong điều kiện hiện nay nhận thức của người lao động còn hạn chế, thu nhập của người dân còn thấp, tỷ lệ người nghèo trong xã hội còn cao, đặc biệt là khu vực nông thôn miền núi như tỉnh ta. Vì vậy, cần phải có sự chỉ đạo đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở trong triển khai thực hiện, trước hết là các ngành liên quan như ngành lao động-thương binh & xã hội và các tổ chức đoàn thể, hội nông dân, hội phụ nữ…; đồng thời cần có sự “vào cuộc” tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm nâng cao vai trò cộng đồng trách nhiệm trong công tác phổ biến chính sách, tuyên truyền vận động làm sao cho người dân lao động hiểu sâu sắc về chính sách BHXH, hiểu rõ được khi tham gia bảo hiểm có lợi gì. Cùng với đó, có thể đưa nội dung thực hiện chính sách BHXH vào các nghị quyết, chương trình hành động hằng năm và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Để chính sách BHXH tự nguyện đi vào cuộc sống, thiết nghĩ, các ngành, các cấp cần phải xác định BHXH tự nguyện là nhiệm vụ mang tính cộng đồng, tính xã hội, bởi vậy không riêng một ngành, một địa phương nào có thể tự làm được mà cần phải có sự “vào cuộc” một cách đồng bộ. Xác định thực hiện tốt chính sách BHXH tự nguyện là thực hiện tốt chiến lược phát triển con người, là đầu tư lâu dài, là một trong những giải pháp để thực hiện xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.

Thúy Đội