Thứ ba,  13/04/2021

Lạng Sơn khó khăn trong phát triển nhà ở thu nhập thấp

LSO- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo chương trình này, đến cuối năm 2010 toàn tỉnh đã được trung ương phân bổ trên 19 tỷ đồng, dự kiến thực hiện hỗ trợ cho khoảng trên 2300 hộ. Còn đối với các chương trình nhà ở cho sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp trên địa bàn, mặc dù tỉnh cũng đã triển khai nhưng công tác tổ chức thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng này trên phạm vi toàn tỉnh là khá lớn. Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 trường cao đẳng và trung cấp bao gồm của cả trung ương và của tỉnh, tỉnh cũng đã quy hoạch 3 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp địa phương. Tính đến cuối năm 2010, các ký túc xá của các trường mới đáp ứng nhu cầu về chỗ ở riêng với các đối tượng là...

LSO- Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đang thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ. Theo chương trình này, đến cuối năm 2010 toàn tỉnh đã được trung ương phân bổ trên 19 tỷ đồng, dự kiến thực hiện hỗ trợ cho khoảng trên 2300 hộ. Còn đối với các chương trình nhà ở cho sinh viên, công nhân các khu công nghiệp và người có thu nhập thấp trên địa bàn, mặc dù tỉnh cũng đã triển khai nhưng công tác tổ chức thực hiện gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng này trên phạm vi toàn tỉnh là khá lớn.

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 trường cao đẳng và trung cấp bao gồm của cả trung ương và của tỉnh, tỉnh cũng đã quy hoạch 3 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp địa phương. Tính đến cuối năm 2010, các ký túc xá của các trường mới đáp ứng nhu cầu về chỗ ở riêng với các đối tượng là sinh viên mới đạt 2500 chỗ cho sinh viên bằng khoảng 30% (toàn tỉnh có khoảng 9800 sinh viên, học viên đang theo học tại các trường cao đẳng, trung học nghề). Đối với nhà ở cho công nhân, vì số công nhân và các khu công nghiệp của tỉnh chưa thực sự phát triển do vậy nhu cầu nhà ở cho công nhân chưa thật bức thiết. Tuy vậy, nhu cầu về nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị trong tỉnh là khá lớn, nhất là đối với các đối tượng là cán bộ, viên chức, công nhân làm công ăn lương. Theo số liệu chúng tôi có được, năm 2010 toàn tỉnh cần khoảng 2500 căn hộ các loại, riêng thành phố Lạng Sơn cần khoảng 1500 căn. Hiện nay, tỉnh đang triển khai một dự án nhà ở chính sách xã hội có quy mô 94 căn hộ nếu hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng cũng chỉ đáp ứng được số lượng rất nhỏ.
Khu ký túc xá sinh viên Trường Cao đẳng y tế LạngSơn

Ảnh: LƯU VŨ

Từ nhiều năm nay, dù tỉnh đã có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nhà ở cho đối tượng người có thu nhập thấp nhưng cũng chưa đủ hấp dẫn các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Ông Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nhà Lạng Sơn cho biết, một trong các nguyên nhân Lạng Sơn chưa thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nhà ở cho người có thu nhập thấp là hiệu quả kinh tế, khả năng thu hồi vốn chậm, hơn thế do quỹ đất trên địa bàn eo hẹp, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thường kéo dài cũng là một nguyên nhân chưa hấp dẫn được nhà đầu tư. Trên thực tế đã có không ít các doanh nghiệp đã từng đến Lạng Sơn khảo sát để tính toán đầu tư các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhưng sau khi được giới thiệu địa điểm xây dựng các doanh nghiệp đều không có thông tin trở lại. Nguyên nhân của thực tế trên có một lý do khá cơ bản chính là thị trường bất động sản của Lạng Sơn là quá nhỏ bé và chưa sôi động. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh nhất là đối với thành phố Lạng Sơn đang triển khai các dự án khu đô thị mới và các dự án nhà ở thương mại. Tuy nhiên, số khách hàng đủ khả năng kinh tế, đăng ký mua cũng là rất nhỏ mới có 27/240 căn hộ được khách hàng ứng trước với số tiền trên 13 tỷ đồng tại khu nhà ở thương mại của Công ty Cổ phần quốc tế Lạng Sơn, và số vụ mua qua sàn giao dịch Bất động sản của Công ty Cổ phần bất động sản Hà Nội từ đầu năm 2010 là 84 vụ với doanh thu khoảng trên 36 tỷ đồng.


Một góc khu nhà ở thương mại của Công ty Cổ phần Quốc tế Lạng Sơn

Ảnh: THẾ BẢO

Với Lạng Sơn, xã hội hóa đối với lĩnh vực xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp và cho các đối tượng xã hội khác nhau là một chủ trương đúng đắn của Đảng, nhà nước trước xu thế hội nhập và phát triển. Tuy nhiên để thực hiện được chủ trương này, ngoài chi tiết hóa các cơ chế chính sách nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư đối với lĩnh vực này, tỉnh cũng cần có các chương trình khảo sát nhằm đánh giá đúng thực chất về nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp hiện tại và dự báo phát triển trong những năm tới nhất là đối với các khu đô thị hiện có. Bên cạnh đó, Lạng Sơn đang tổ chức triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn nhằm thu hút đầu tư và nguồn nhân lực để phát triển khu kinh tế cửa khẩu. Chắc chắn trong tương lai gần nhu cầu về nhà ở cho người lao động tại khu kinh tế sẽ rất cấp thiết, do vậy tỉnh cũng cần sớm có các giải pháp phù hợp như vừa tạo quỹ đất vừa có cơ chế hỗ trợ nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.
Công Quân