Thứ ba,  17/05/2022

Công tác tư pháp cơ sở ở vùng cao

Ở vùng sâu, vùng xa, cán bộ tư pháp cơ sở chủ yếu là làm công tác hộ tịch cho dân. Người dân vùng sâu, vùng xa nói như các già làng xưa "sống như cây rừng, tự mọc lên rồi lại tự chết đi". Có người cả đời không ra khỏi làng, cái hộ tịch, hộ khẩu của họ gửi cho xã nắm giùm.Vì lẽ đó, để có thể 'báo cáo' hộ tịch đến cơ quan tư pháp cấp trên theo yêu cầu, cán bộ tư pháp phải đến tận nhà dân, yêu cầu họ kê khai vào sổ. Người già trong đầu trí nhớ ít đi, người trẻ thì lo làm ăn không quan tâm lắm, cứ tính theo mùa rẫy là ra cái tuổi, mà cái tuổi cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Cán bộ tư pháp lại phải vận dụng hết trí nhớ của mình, cái hiểu biết của mình và tham khảo đối chiếu với sổ sách trước đây mà làm tuổi cho dân. Trẻ con được vận động đến trường, cũng có công sức của cán bộ tư pháp, rồi trẻ em đến trường không có giấy khai sinh lại đến 'ông tư pháp'...

Ở vùng sâu, vùng xa, cán bộ tư pháp cơ sở chủ yếu là làm công tác hộ tịch cho dân. Người dân vùng sâu, vùng xa nói như các già làng xưa “sống như cây rừng, tự mọc lên rồi lại tự chết đi”. Có người cả đời không ra khỏi làng, cái hộ tịch, hộ khẩu của họ gửi cho xã nắm giùm.
Vì lẽ đó, để có thể &#39báo cáo&#39 hộ tịch đến cơ quan tư pháp cấp trên theo yêu cầu, cán bộ tư pháp phải đến tận nhà dân, yêu cầu họ kê khai vào sổ. Người già trong đầu trí nhớ ít đi, người trẻ thì lo làm ăn không quan tâm lắm, cứ tính theo mùa rẫy là ra cái tuổi, mà cái tuổi cũng chỉ phỏng đoán mà thôi. Cán bộ tư pháp lại phải vận dụng hết trí nhớ của mình, cái hiểu biết của mình và tham khảo đối chiếu với sổ sách trước đây mà làm tuổi cho dân. Trẻ con được vận động đến trường, cũng có công sức của cán bộ tư pháp, rồi trẻ em đến trường không có giấy khai sinh lại đến &#39ông tư pháp&#39 giải quyết, cô giáo muốn nắm học sinh đầu năm phải tìm đến &#39ông tư pháp&#39, cán bộ tư pháp muốn nắm số học sinh cuối năm phải dựa vào cô giáo…
Cái khó hơn nữa của cán bộ tư pháp cơ sở là khâu hộ tịch chỉ nắm cho biết và báo cáo, còn hộ khẩu thì có công an lo. Những việc phạt dân (có đến hàng trăm thứ có thể xử phạt) thì ở cơ sở thật là nan giải vì đâu cũng là bà con, anh em mình, thôn làng mình. Thành thử, cán bộ tư pháp cơ sở được mang tiếng là &#39một cánh tay&#39 của chính quyền, nhưng về đến xã, &#39ông tư pháp&#39 chỉ biết làm việc, việc nào cũng làm.
Người có chức danh khác báo cáo theo định kỳ còn cán bộ tư pháp ngoài định kỳ còn phải báo cáo hằng ngày, hằng tuần trước UBND xã, phải báo cáo trước dân khi họ yêu cầu. Lại còn phổ biến, tuyên truyền pháp luật ban đêm, báo cáo bất cứ khi nào có vụ việc xảy ra…
Nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc mỗi ngày một nhiều, nhất là các công việc hoàn toàn mới mẻ và mang tính chất pháp lý, cán bộ tư pháp cơ sở phải chịu khó làm đã đành, lại còn phải chịu khó học hỏi. Cán bộ tư pháp cơ sở là người vận dụng văn bản, quy định của Nhà nước sát thực nhất. Cái biết của cán bộ tư pháp cơ sở có khác với cái biết so với cán bộ khác ở chỗ, không thể trả lời là không biết, bởi cái gì dân hỏi cũng đã có quy định của Nhà nước. Thậm chí, cả những điều xưa nay đã thành lệ mà nay phải trả lời theo luật thì cũng phải biết cả hai để mà so sánh, giải thích, hướng dẫn. Khi dân hỏi và được trả lời &#39ưng cái bụng&#39 thì lần sau thế nào dân cũng lại tìm đến &#39ông tư pháp&#39 mà hỏi, thành ra từ cái việc phải biết nhiều để mà làm cho được việc, &#39ông tư pháp&#39 cơ sở trở thành người &#39biết nhiều, làm nhiều&#39.

Theo Nhandan