Thứ ba,  07/12/2021

Dứt 135 : Văn Quan chưa hết khó khăn

LSO-Văn Quan là một huyện thuần nông, trong đó 93,55% dân số sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 33,65%. Chính vì vậy, việc thực hiện chương trình 135 qua hai giai đoạn đã tạo điều kiện cải thiện đáng kể điều kiện kinh tế - xã hội các xã, thôn vùng III trên địa bàn. Tuy vậy, do điểm xuất phát của khu vực đặc biệt khó khăn rất thấp, nên mặc dù thời hạn chương trình 135 giai đoạn II (2006 – 2010) đã hết, song kết cấu hạ tầng cũng như đời sống người dân vùng III của huyện vẫn còn nhiều khó khăn. Thi công nhà máy thủy điện Khánh Khê, huyện Văn QuanỞ giai đoạn II của chương trình 135, Văn Quan có 6 xã thuộc vùng III và 5 thôn thuộc xã vùng II được thụ hưởng chương trình. Trước khi thực hiện giai đoạn II, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của các xã, thôn đặc biệt khó khăn là 62,22%, trên 40% số hộ chưa được dùng điện. Hệ thống đường giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tuyến đường từ...

LSO-Văn Quan là một huyện thuần nông, trong đó 93,55% dân số sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới 33,65%. Chính vì vậy, việc thực hiện chương trình 135 qua hai giai đoạn đã tạo điều kiện cải thiện đáng kể điều kiện kinh tế – xã hội các xã, thôn vùng III trên địa bàn.
Tuy vậy, do điểm xuất phát của khu vực đặc biệt khó khăn rất thấp, nên mặc dù thời hạn chương trình 135 giai đoạn II (2006 – 2010) đã hết, song kết cấu hạ tầng cũng như đời sống người dân vùng III của huyện vẫn còn nhiều khó khăn.
Thi công nhà máy thủy điện Khánh Khê, huyện Văn Quan
Ở giai đoạn II của chương trình 135, Văn Quan có 6 xã thuộc vùng III và 5 thôn thuộc xã vùng II được thụ hưởng chương trình. Trước khi thực hiện giai đoạn II, tỷ lệ hộ nghèo bình quân của các xã, thôn đặc biệt khó khăn là 62,22%, trên 40% số hộ chưa được dùng điện. Hệ thống đường giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tuyến đường từ trung tâm xã đến trung tâm thôn chỉ đi lại được trong mùa khô; các công trình thủy lợi không đảm bảo phục vụ sản xuất. Từ năm 2006 – 2010, tổng vốn đầu tư thực hiện 42,87 tỷ đồng, đạt 74,17% kế hoạch. Trong đó đã đầu tư kết cấu hạ tầng 72 công trình, giá trị 28,65 tỷ đồng; đào tạo, bồi dưỡng 1,54 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh con hộ nghèo 3,7 tỷ đồng… Đến nay, 100% xã vùng III có đường giao thông đến trung tâm thôn đi lại khá thuận lợi; các thôn vùng III có đường cơ giới đến trung tâm đạt 87%; không còn phòng học tạm và tình trạng học 3 ca; cơ bản các thôn vùng III đã có điện sinh hoạt. Đáng chú ý là, huyện đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế giúp người dân nâng cao trình độ sản xuất. Huyện đã chỉ đạo các xã tiến hành công khai, dân chủ bình xét, lập danh sách những hộ được hỗ trợ, đảm bảo ưu tiên đầu tư cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao. Qua 5 năm thực hiện, đã có 7.528 lượt hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất với tổng kinh phí trên 6,5 tỷ đồng. Các hỗ trợ này bao gồm cả cây, con giống, công cụ phục vụ sản xuất, xây dựng mô hình chăn nuôi, tập huấn kỹ thuật. Nhờ vậy, nhận thức của người dân vùng III được nâng lên rõ rệt, đã từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; năng suất, sản lượng lương thực được nâng lên qua các năm; nhiều xã đã có sản phẩm hàng hóa để trao đổi, lưu thông trên thị trường. Kết thúc năm 2010, lương thực bình quân ước đạt 420 kg/người, gần bằng bình quân chung của huyện.
Có thể khẳng định rằng, Chương trình 135 cơ bản đã làm thay đổi diện mạo kinh tế – xã hội nông thôn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Văn Quan. Kết cấu hạ tầng được tăng cường, nhất là những công trình thiết yếu phục vụ đời sống, người dân biết chuyển đổi tập quán sản xuất canh tác, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế, học sinh nghèo có cơ hội đến trường, trình độ hiểu biết của người dân vùng sâu được nâng cao, nhận thức pháp luật được tăng cường, việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc được quan tâm thực hiện… song nhiều chỉ tiêu, mục tiêu chương trình chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Đời sống nhiều hộ dân các xã, thôn, bản vẫn còn rất khó khăn. Theo ông Lương Đình Bảo, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhu cầu vốn đầu tư hỗ trợ các xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 – 2015 mà huyện đề xuất với Nhà nước lên tới 453,6 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là vốn đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông và các công trình hạ tầng khác như điện hạ thế, trạm y tế, kênh mương nội đồng. Đây thực sự là một nguồn vốn quá lớn mà việc phát huy nội lực của địa phương chưa thể đáp ứng được.

Xuân Hoàng