Thứ bảy,  27/11/2021

Tân Yên gian nan tìm hướng thoát nghèo

LSO-Xã Tân Yên, huyện Tràng Định có trên 150 hộ dân, với gần 800 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Dao sinh sống rải rác tại 8 thôn bản. Là một xã thuần nông nhưng do địa hình chủ yếu là đồi núi, nên người dân Tân Yên thiếu đất sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, toàn xã có khoảng 100 ha đất nông nghiệp, trong đó có trên 70ha đất trồng lúa mà đất 1 vụ chiếm khoảng 30ha. Hàng năm, hạn hán làm nhiều chân ruộng không có nước sản xuất. Chính vì thế, tỷ lệ hộ đói nghèo của xã vẫn còn chiếm khá cao.Đến thăm gia đình chị Dương Thị Chuổng ở thôn Pe Khao, chúng tôi mới hiểu hết những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. Trong ngôi nhà đất tuềnh toàng không có tài sản gì đáng giá, có đến 3 thế hệ cùng sinh sống. Nhà đông người, ruộng nương lại ít nên hai vợ chồng anh chị phải vất vả lắm mới đủ cái ăn hàng ngày. Hỏi về nghề kiếm sống của vợ chồng chị cho biết, không có việc gì khác ngoài làm mấy...

LSO-Xã Tân Yên, huyện Tràng Định có trên 150 hộ dân, với gần 800 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng, Dao sinh sống rải rác tại 8 thôn bản.
Là một xã thuần nông nhưng do địa hình chủ yếu là đồi núi, nên người dân Tân Yên thiếu đất sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, toàn xã có khoảng 100 ha đất nông nghiệp, trong đó có trên 70ha đất trồng lúa mà đất 1 vụ chiếm khoảng 30ha. Hàng năm, hạn hán làm nhiều chân ruộng không có nước sản xuất. Chính vì thế, tỷ lệ hộ đói nghèo của xã vẫn còn chiếm khá cao.
Đến thăm gia đình chị Dương Thị Chuổng ở thôn Pe Khao, chúng tôi mới hiểu hết những khó khăn, vất vả của người dân nơi đây. Trong ngôi nhà đất tuềnh toàng không có tài sản gì đáng giá, có đến 3 thế hệ cùng sinh sống. Nhà đông người, ruộng nương lại ít nên hai vợ chồng anh chị phải vất vả lắm mới đủ cái ăn hàng ngày. Hỏi về nghề kiếm sống của vợ chồng chị cho biết, không có việc gì khác ngoài làm mấy sào ruộng do bố mẹ chia cho, có năm được mùa, năm mất mùa. Để có cái ăn vợ chồng anh chị đã phải lên rừng kiếm một số cây dược liệu bán sang Trung Quốc lấy tiền mua gạo. Đó chỉ là một trong gần 50 hộ gia đình của xã hàng năm vẫn phải thường xuyên đợi chính quyền cứu đói giáp hạt. Hiện nay, cả xã có khoảng 110 hộ nghèo/ 155 số hộ dân, chiếm gần 70%.
Tuyên truyền kiến thức chăm sóc SKSS-KHHGĐ cho chị em phụ nữ xã Hùng Sơn, huyện Tràng Định
Tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao, ông Bàn Xuân Nhậy, Chủ tịch UBND xã cho biết: Là một xã vùng III, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn nên ảnh hưởng nhiều đến điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương… Đành rằng, yếu tố khách quan như giao thông, thuỷ lợi… tác động không nhỏ đến công tác xoá đói giảm nghèo của xã. Tuy nhiên, theo chúng tôi, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế cũng góp phần không nhỏ làm cho tiến trình giảm nghèo của xã không được thuận lợi. Trong nhiều năm qua, để thoát nghèo, cấp ủy, chính quyền địa phương đã có nhiều cách tìm hướng cho người dân thoát nghèo như: tham gia dự án trồng cây ăn quả, trồng rừng dự án, chăn nuôi…. nhưng do trình độ còn hạn chế, không có kinh nghiệm nuôi trồng nên bà con nuôi con gì, trồng cây gì vẫn mang tính manh mún nhỏ lẻ, chưa biết áp dụng khoa học tiến bộ vào sản xuất. Mặc dù, hàng năm xã đã mở hàng chục lớp tập huấn, nhằm chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân. Bên cạnh đó, có những năm thời tiết khắc nghiệt cây trồng, vật nuôi đều chết hàng loạt. Mặt khác dự án trồng cây ăn quả đến nay cũng chưa mang lại hiệu quả cao…
Đáng chú ý hơn cả là hiện nay đầu ra cho các nông sản tại địa phương vẫn chưa ổn định, sản xuất chưa phát triển thành hàng hóa, chủ yếu sản xuất nông – lâm nghiệp nhỏ lẻ. Bởi vậy, công tác xóa nghèo hàng năm của xã giảm không bền vững. Theo thống kê của UBND xã, năm 2007 toàn xã có 54% số hộ nghèo theo tiêu chí mới, năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo tăng lên gần 70%. Năm 2010 dự báo con số này còn cao hơn nữa khi có kết quả tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo trên toàn tỉnh.

Tuy khó khăn là thế song phải khẳng định rằng, nhiều năm qua các chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án xóa đói giảm nghèo đã mang lại cho xã Tân Yên nhiều đổi thay đáng ghi nhận. Đến nay, toàn xã có 6/8 thôn có đường giao thông đi đến trung tâm, trên 100 hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt. Tuy nhiên, sự đầu tư đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển chung. Thiết nghĩ, để người dân nơi đây phát triển kinh tế một cách bền vững rất cần các ngành, các cấp có thẩm quyền sớm quan tâm đầu tư kiện toàn cho xã cơ sở hạ tầng nhất là hệ thống đường giao thông. Có như vậy, người dân xã Tân Yên mới nhanh chóng thoát nghèo, phát triển kinh tế bền vững, góp phần thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn.

Phong Linh