Thứ tư,  01/12/2021

Hợp tác xã khó khăn trong hội nhập

LSO-Trong những năm qua, Liên minh HTX Lạng Sơn đã tích cực tham gia cùng với ban quản trị HTX, phân tích tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tư vấn giúp đỡ các HTX, đơn vị thành viên trong việc thực hiện điều lệ HTX, các quy định pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động và thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển HTX. Tính đến hết năm 2010 toàn tỉnh có 261 HTX hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau; trong đó có 49 HTX nông-lâm nghiệp; 3 HTX thủy sản; 24 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 10 HTX vận tải; 15 HTX dịch vụ thương mại; 5 HTX xây dựng; 155 HTX điện năng. Hợp tác xã Hữu Nghị bốc xếp hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị Ảnh: Hòa LộcTheo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, trong số HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trong năm 2010 có 22 HTX báo cáo kết quả hoạt động với tổng doanh thu đạt 41 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 1,250 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn...

LSO-Trong những năm qua, Liên minh HTX Lạng Sơn đã tích cực tham gia cùng với ban quản trị HTX, phân tích tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tư vấn giúp đỡ các HTX, đơn vị thành viên trong việc thực hiện điều lệ HTX, các quy định pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động và thực hiện các chương trình hỗ trợ phát triển HTX.

Tính đến hết năm 2010 toàn tỉnh có 261 HTX hoạt động trên các lĩnh vực khác nhau; trong đó có 49 HTX nông-lâm nghiệp; 3 HTX thủy sản; 24 HTX công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 10 HTX vận tải; 15 HTX dịch vụ thương mại; 5 HTX xây dựng; 155 HTX điện năng.

Hợp tác xã Hữu Nghị bốc xếp hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị

Ảnh: Hòa Lộc

Theo số liệu của Liên minh HTX tỉnh, trong số HTX được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, trong năm 2010 có 22 HTX báo cáo kết quả hoạt động với tổng doanh thu đạt 41 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước trên 1,250 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động bình quân trên 1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, hằng năm các HTX này còn đóng góp ủng hộ các loại quỹ do trung ương và địa phương phát động và tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Bên cạnh những HTX hoạt động có hiệu quả, còn rất nhiều đơn vị gặp khó khăn trong duy trì sản xuất, kinh doanh, chưa hội nhập được với nền kinh tế thị trường hiện nay. Một mặt do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; mặt khác, quy mô hoạt động nhỏ lẻ, cơ sở vật chất chưa đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, sản phẩm và dịch vụ cạnh tranh trên thị trường còn yếu, đội ngũ cán bộ quản trị HTX còn nhiều hạn chế trong điều hành, quản lý hoạt động HTX, lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, phát triển thiếu bền vững. Trong khi nhiều địa phương của cả nước, các HTX tăng dần về số lượng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng ngàn lao động thì việc thành lập HTX mới ở tỉnh ta có chiều hướng suy giảm về số lượng. Trong năm 2010 trên địa bàn tỉnh mới thành lập được 4 HTX trong lĩnh vực lâm nghiệp, quy mô HTX nhỏ, bình quân 10 xã viên, vốn điều lệ 210 triệu/HTX. Ông Trần Văn Bình, Trưởng Phòng tổ chức chính sách phát triển HTX cho biết: HTX tập hợp phần nhiều là những người còn ít vốn rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước, Liên minh HTX tỉnh cũng đã xây dựng đề án thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo tinh thần Nghị định số 88 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển HTX và Quyết định số 246 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã nhưng tỉnh chưa có chính sách cụ thể.
Nói về những khó khăn hạn chế trong hoạt động của HTX trên địa bàn tỉnh, ông Lã Pính San- Chủ tịch Liên Minh HTX tỉnh cho rằng, khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là yếu tố con người và cơ chế chính sách. Đa phần chủ nhiệm HTX chưa được đào tạo đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động chủ yếu bằng kinh nghiệm, thiếu hiểu biết về thị trường, về kiến thức pháp luật. Đặc biệt là ở khu vực nông thôn, để tìm con người có đủ năng lực tổ chức và khả năng quản lý điều hành thì hầu như không có, những người có “đầu óc” thì họ đã vươn ra ngoài. Có thể thấy rõ nét ở đây là các HTX kinh doanh dịch vụ điện năng, sau khi bàn giao cho ngành điện quản lý để bán điện trực tiếp cho các hộ nông dân theo quy định chung của Bộ Công thương và của UBND tỉnh về chuyển giao lưới điện nông thôn cho ngành điện lực quản lý, thì đến nay chưa có đợn vị nào đăng ký thêm ngành nghề mới để duy trì hoạt động của HTX và có nguy cơ phải giải thể trong thời gian tới.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn tỉnh, nhiều ý kiến cho rằng: Nhà nước, tỉnh nên có chính sách cụ thể phù hợp với địa phương để hỗ trợ HTX khai thác thị trường, xúc tiến thương mại, quảng bá, xây dựng thương hiệu, bao tiêu sản phẩm cho xã viên và các HTX. Đối với các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, ngoài việc đem lại lợi ích cho xã viên còn mang nặng tính cộng đồng, tính xã hội cao, do vậy, cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội cần tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, vai trò của HTX đổi mới để họ tích cực tham gia xây dựng HTX. Về phía các HTX cần phát huy nội lực đẩy mạnh các loại hình dịch vụ, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại cơ sở; đảm bảo chất lượng dịch vụ; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị cung cấp sản phẩm đến tận tay bà con nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị thu nhập trên diện tích canh tác.

Thúy Đội