Thứ hai,  27/09/2021

Khuyến công: Cái khó bó cái khôn

LSO-Là một tỉnh miền núi, biên giới khi công nghiệp phát triển còn manh mún, nhỏ lẻ thì các đề án khuyến công dù có tích cực đến mấy cũng rất khó triển khai, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã được chọn làm mô hình trình diễn vẫn xin rút, tâm thì muốn nhưng lực thì không đủ sức đầu tư.Trình diễn mô hình sản xuất gạch (đề án khuyến công địa phương) tại Tân Thanh - Văn LãngTheo sô thống kê ở Lạng Sơn ngành công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 21% trong cơ cấu GDP, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2006-2010 đạt 21,10%/năm. Sau khi đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương được thực hiện tại Lạng Sơn, Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp ra đời. Những ngày đầu mới được thành lập tuy con người ít, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng mỗi năm trung bình có từ 4 đến 5 mô hình trình diễn được triển khai như trình diễn thêu ren xuất khẩu, bóc ván ép, gỗ băm dăn, gốm sứ, gạch…Mô hình trình diễn như một chất xúc tác khiến cho nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ra...

LSO-Là một tỉnh miền núi, biên giới khi công nghiệp phát triển còn manh mún, nhỏ lẻ thì các đề án khuyến công dù có tích cực đến mấy cũng rất khó triển khai, thậm chí nhiều doanh nghiệp đã được chọn làm mô hình trình diễn vẫn xin rút, tâm thì muốn nhưng lực thì không đủ sức đầu tư.
Trình diễn mô hình sản xuất gạch (đề án khuyến công địa phương) tại Tân Thanh – Văn Lãng
Theo sô thống kê ở Lạng Sơn ngành công nghiệp xây dựng chiếm khoảng 21% trong cơ cấu GDP, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2006-2010 đạt 21,10%/năm. Sau khi đề án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương được thực hiện tại Lạng Sơn, Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp ra đời. Những ngày đầu mới được thành lập tuy con người ít, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng mỗi năm trung bình có từ 4 đến 5 mô hình trình diễn được triển khai như trình diễn thêu ren xuất khẩu, bóc ván ép, gỗ băm dăn, gốm sứ, gạch…Mô hình trình diễn như một chất xúc tác khiến cho nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp ra đời. Tuy mang tính nhỏ lẻ nhưng sự hình thành sản xuất công nghiệp, tạo lớp công nhân lao động mang tính công nghiệp như đã thổi luồng gió mới đến với xứ Lạng. Tuy mức độ thành công khác nhau nhưng phải khẳng định một số mô hình trình diễn khuyến công khá thành công như thêu ren ở xã Minh Tiến (Hữu Lũng), trình diễn sản xuất gạch bê tông ở Công ty Sơn Thanh (Văn Lãng), chế biến gỗ ở Công ty Nguyễn Toàn (Lộc Bình)…thành công ấy đã tiếp sức cho doanh nghiệp phát triển. Năm 2010 và năm 2011, cả vốn của chương trình khuyến công quốc gia và vốn phát triển công nghiệp địa phương, Trung tâm tư vấn phát triển công nghiệp thuộc Sở Công thương được đầu tư trên 1 tỷ đồng mỗi năm (năm 2011, tầm 1,2 tỷ đồng). Có một thực tế ở giai đoạn đầu phát triển mạnh bao nhiêu thì ở giai đoạn hiện nay các chương trình khuyến công trở nên trầm lắng bấy nhiêu. Năm 2010, chỉ có 1 mô hình trình diễn sản xuất thùng xốp được triển khai, và năm 2011 nếu không kịp xây dựng các đề án thì cũng không hơn gì năm 2010. Theo ông Nguyễn Đắc Thủy, Giám đốc Trung tâm cho biết, anh em Trung tâm cũng lao tâm khổ tứ tìm nguồn, có thể nói không cơ sở công nghiệp nào anh em không lăn lộn tư vấn, thế nhưng theo tiêu chí ở khu vực nội thị không được hưởng chính sách khuyến công, còn ở vùng nông thôn thì doanh nghiệp không đủ lực, thiếu tiêu chí để đầu tư. Để tìm một doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn khó như mò kim đáy bể. Năm 2011, khi khảo sát doanh nghiệp Thịnh Lộc huyện Hữu Lũng, cán bộ khuyến công đã khấp khởi mừng vì doanh nghiệp đúng tiêu chí, ở huyện đã có đầu tư. Sau tư vấn thì doanh nghiệp xin rút vì loại hình sản xuất gặp nhiều khó khăn, vốn có hạn, nếu đầu tư tiếp theo đề án khuyến công sẽ dễ dẫn đến nguy cơ thất bại. Để tìm đủ doanh nghiệp đáp ứng đúng tiêu chí hưởng chính sách khuyến công không hề đơn giản. Ngay khi triển khai Nghị định 134 về khuyến công, Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã rất quan tâm khuyến khích phát triển công nghiệp. UBND tỉnh đã ra Quyết định 26 QĐ-UBND về hỗ trợ ưu đãi phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, Quyết định 38 về hỗ trợ lãi suất chế biến bảo quản nông sản…Nhờ vậy mà từ năm 2006-2010 đã có hơn 30 đề án khuyến công được thực hiện với số tiền gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên những đề án thực hiện đã thực hiện, còn những đề án đang tiếp tục triển khai về khuyến công phát triển công nghiệp ngày càng khó khăn hơn. Trong số trên 1.300 doanh nghiệp của Lạng Sơn các doanh nghiệp chủ yếu khai thác lĩnh vực dịch vụ xuất nhập khẩu, còn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nằm trong chương trình khuyến công rất ít và khi quy chuẩn vào các tiêu chí lại càng khó khăn hơn.

Cũng theo ông Nguyễn Đắc Thủy, để phát triển các đề án khuyến công đúng nghĩa không riêng đơn vị làm được, mà bắt đầu phải bằng nhận thức của doanh nghiệp, nếu chính quyền cố gắng mà người dân chưa hiểu thì khó có đề án khuyến công nào vào cuộc sống được. Vì vậy cái tâm của người làm công nghiệp, sự quan tâm của cấp chính quyền đã quá rõ, vấn đề là phải có sự hợp tác của doanh nghiệp. Doanh nghiệp và khuyến công phải là hai bàn tay bởi không ai có thể vỗ tay bằng một bàn tay.

Đông Bắc