Thứ năm,  23/09/2021

Xử lý nợ ở Ngân hàng CSXH Chi Lăng: Thực trạng và những giải pháp

LSO-Thực hiện uỷ thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế- xã hội, góp phần tích cực giảm nghèo trên địa bàn huyện Chi Lăng. Tuy nhiên, những tồn tại yếu kém như nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, vay ké… đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của các chương trình vốn ưu đãi. Do vậy, để nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang nỗ lực khắc phục những khó khăn, tăng cường những giải pháp xử lý và thu hồi nợ. Người dân nhận tiền vay tại điểm giao dịch xã Tri Lễ, huyện Văn QuanNgân hàng Chính sách huyện chủ yếu cho vay thông qua uỷ thác các tổ chức chính trị xã hội. Tổng dư nợ uỷ thác trên địa bàn tính đến ngày 30/4/2011 đạt trên 101 tỷ đồng, với 7.883 hộ dư nợ, trong đó các chương trình có dư nợ lớn nhất là chương trình vốn hộ nghèo chiếm 44,79 tỷ đồng, vốn cho vay...

LSO-Thực hiện uỷ thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội, nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) đã đem lại hiệu quả thiết thực trong phát triển kinh tế- xã hội, góp phần tích cực giảm nghèo trên địa bàn huyện Chi Lăng. Tuy nhiên, những tồn tại yếu kém như nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, vay ké… đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả của các chương trình vốn ưu đãi. Do vậy, để nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đang nỗ lực khắc phục những khó khăn, tăng cường những giải pháp xử lý và thu hồi nợ.
Người dân nhận tiền vay tại điểm giao dịch xã Tri Lễ, huyện Văn Quan
Ngân hàng Chính sách huyện chủ yếu cho vay thông qua uỷ thác các tổ chức chính trị xã hội. Tổng dư nợ uỷ thác trên địa bàn tính đến ngày 30/4/2011 đạt trên 101 tỷ đồng, với 7.883 hộ dư nợ, trong đó các chương trình có dư nợ lớn nhất là chương trình vốn hộ nghèo chiếm 44,79 tỷ đồng, vốn cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn chiếm 34,5 tỷ đồng và chương trình học sinh sinh viên 15,438 tỷ đồng. Với nguồn vốn đó, trong những năm qua, hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện Chi Lăng đã có cơ hội đầu tư phát triển kinh tế hộ gia đình. Các mô hình trồng nấm, cây ăn quả (na, nhãn, đu đủ), mô hình chăn nuôi lợn, gia cầm không ngừng mở rộng quy mô và chất lượng; các loại máy móc, dịch vụ vật tư, phân bón… được đưa vào phục vụ sản xuất, tăng năng suất, sản lượng cây trồng. Nguồn vốn đã thực sự góp phần làm chuyển biến tích cực công cuộc xoá đói giảm nghèo trên địa bàn, nhất là đối với các vùng khó khăn, vùng III trên địa bàn như: Quan Sơn, Hữu Kiên, Liên Sơn… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, việc cho vay uỷ thác trên địa bàn đã bộc lộ nhiều yếu kém, nhiều hộ sử dụng vốn không có hiệu quả, nợ quá hạn nhiều, thu lãi không đạt kế hoạch… Điển hình như nợ quá hạn hiện nay của chương trình vốn hộ nghèo trên 450 triệu đồng, vốn vay đi lao động có thời hạn ở nước ngoài 191 triệu đồng, chương trình giải quyết việc làm 203 triệu đồng. Các trường hợp nợ xâm tiêu như bà Trần Thị Tuyết (thị trấn Đồng Mỏ), Lộc Văn Quân (xã Bắc Thuỷ), Hoàng Văn Hội (xã Bằng Hữu)… vẫn chưa được xử lý để thu hồi vốn cho nhà nước. Đặc biệt là tiềm ẩn nguy cơ nợ quá hạn tăng cao, chương trình huy động tiền gửi tiết kiệm của người nghèo thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn đạt rất thấp, mới được 273,2 triệu đồng, chỉ đạt 16,84% kế hoạch giao. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến những yếu kém đó là do một số tổ chức hội chưa thực sự quan tâm thực hiện các công đoạn ủy thác, năng lực hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở còn yếu, chưa tích cực trong các buổi giao dịch và chưa quản lý tốt nguồn vốn. Các tổ hoạt động yếu kém nhiều nhất là ở các xã Vân An, Chiến Thắng, Hữu Kiên, Vạn Linh, Y Tịch. Ở những địa phương này, có nhiều tổ tiết kiệm và vay vốn đến 3 tháng nay không thu được lãi. Các tổ không tham gia đầy đủ các buổi giao dịch tại xã dẫn đến thu nợ, thu lãi không đạt, những vướng mắc không được xử lý kịp thời…

Để khắc phục những tồn tại khó khăn, Ngân hàng CSXH huyện đang nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Công tác phối kết hợp với các tổ chức hội và ban giảm nghèo của xã được tăng cường từ đầu năm, từ đó đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm của người dân trong sử dụng vốn. Đồng thời, duy trì nghiêm túc lịch giao dịch tại các xã, từng bước kiện toàn và củng cố lại các tổ tiết kiệm và vay vốn còn yếu kém và tích cực tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn, nâng cao nghiệp vụ quản lý vốn cho các tổ để đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, Ngân hàng tiếp tục tập trung nguồn lực bám sát cơ sở, rà soát các khoản nợ đến hạn, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc xử lý, thu hồi nợ quá hạn, nợ xâm tiêu, vay ké nhằm đảm bảo nguồn vốn cho vay phát huy hiệu quả.

Lâm Như