Thứ sáu,  12/08/2022

Thực trạng dạy nghề và tạo việc làm cho nông dân

Được biết, để tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nghề cho nông dân, Chính phủ đã xây dựng Đề án dạy nghề cho 1 triệu nông dân. Theo đó, Đề án đặt mục tiêu từ nay đến 2015, phấn đấu đến 2020, trung bình mỗi năm đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo từ 20% (năm 2010) lên 50% vào năm 2020. Với mục tiêu trên, mong rằng trong thời gian tới, số lượng nông dân trên địa bàn tỉnh ta nói riêng được đào tạo nghề sẽ ngày càng tăng nhanh. Nhưng thiết nghĩ để đào tạo nghề cho nông dân thực sự đem lại hiệu quả cao, đòi hỏi cần nắm bắt được đúng nhu cầu của người học. Mặt khác, để giải quyết bài toán an sinh xã hội ở nông thôn thì công tác dạy nghề cho nông dân phải được ưu tiên hàng đầu. Trong quá trình đào tạo nghề, tỉnh cần quan tâm đào tạo theo nhu cầu nông dân cần; đồng thời cần quan tâm đến chính sách hỗ trợ chi phí học tập và các nguồn vốn đầu tư ưu đãi nhằm hỗ trợ nông dân áp dụng thực tế một cách hiệu quả, qua đó giúp nông dân ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng.

LSO-Công tác dạy nghề và tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người nông dân là góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong quá trình công nghiệp hóa- hiện đại hóa, nhiều diện tích đất canh tác được chuyển đổi, một số nông bị thu hồi đất sản xuất, do vậy, điều tất yếu phải chuyển nghề mới. Dạy nghề cho lao động nông thôn đã và đang trở thành vấn đề cấp bách.
Nông dân thực hành phương pháp phun thuốc trừ sâu bảo vệ cây trồng
Hỗ trợ cho nông dân học nghề
Công tác dạy nghề cho nông dân đã trở thành vấn đề cấp bách từ lâu, đối với tỉnh ta đã ý thức được điều này và đã có sự hỗ trợ dạy nghề cho nông dân. Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, theo đó, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tập trung đẩy mạnh công tác dạy nghề nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Thông qua hoạt động của mạng lưới các tuyên truyền viên là cán bộ hội, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dạy nghề, việc làm được tuyên truyền, vận động tại chỗ, đảm bảo tính thuyết phục, lôi cuốn đối với nông dân, đồng thời giảm chi phí so với các hình thức tuyên truyền khác.
Thực hiện xã hội hóa công tác dạy nghề và đa dạng hóa các hình thức dạy nghề cho nông dân, Hội Nông dân tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và tranh thủ sự hỗ trợ của các ngành có liên quan tổ chức chuyển giao khoa học – kỹ thuật và hướng nghiệp, dạy nghề cho nông dân. Trong năm 2010 các cấp hội đã phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức được 61 lớp với 2.500 lượt hội viên nông dân được học nghề; 6 tháng đầu năm 2011, hội đã phối hợp mở được 30 lớp, với 966 người được học tập. Thời gian mỗi lớp đào tạo từ 1,5 – 2 tháng. Cùng với đó, nhằm góp phần tăng cường năng lực dạy nghề, nâng cao số lượng nông dân được tiếp cận với những ngành nghề mới, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã có những mô hình hấp dẫn, những cách làm hiệu quả để thu hút nông dân. Điển hình tại huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, các Trung tâm dạy nghề của huyện đã tăng cường liên kết dạy nghề cho nông dân theo địa chỉ, quy trình, bằng phương pháp “cầm tay chỉ việc”. Đây là cách đào tạo nghề mới rất thiết thực, hiệu quả được đông đảo người dân ủng hộ. Cụ thể như lớp “dạy nghề kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh, chăm sóc và bảo quản na” ở xã Y Tịch (Chi Lăng); lớp “dạy nghề kỹ thuật chăn nuôi gia cầm” ở thị trấn Chi Lăng…Từ các kiến thức được học, nông dân này truyền nghề cho nông dân kia đã trở thành phong trào sâu rộng ở huyện. Từ đó, giúp nông dân được học tập và ứng dụng đúng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong cách trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi.
Thông qua việc thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, Hội Nông dân tỉnh đã khẳng định vai trò là một lực lượng tham gia quan trọng, góp phần tăng quy mô dạy nghề, thay đổi cơ cấu ngành nghề dạy cho nông dân theo hướng phù hợp với nhu cầu, lợi ích của nông dân và địa phương.
Tăng cường hơn nữa đào tạo nghề cho nông dân
Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác đào tạo nghề cho nông dân vẫn còn gặp không ít khó khăn, trở ngại. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều nông dân còn hạn chế về trình độ, từ đó tiếp thu các kiến thức còn chậm, đời sống khó khăn. Nhiều nông dân sau khi đã học xong chương trình nhưng vẫn lúng túng trong việc ứng dụng, tìm việc làm hoặc không thể xây dựng mô hình theo những kiến thức đã học do thiếu nguồn vốn. Mặc dù trong thời gian qua đã có nhiều cách làm mới, nhiều mô hình hay để đào tạo nghề cho người nông dân và cũng đã có hàng trăm nông dân được đào tạo nghề, song con số đó vẫn còn ít bởi lẽ số lao động nông thôn thất nghiệp vẫn còn khá cao. Chính vì vậy, việc đào tạo nghề cho nông dân đã trở thành vấn đề cấp bách hiện nay.
Được biết, để tăng cường hơn nữa công tác đào tạo nghề cho nông dân, Chính phủ đã xây dựng Đề án dạy nghề cho 1 triệu nông dân. Theo đó, Đề án đặt mục tiêu từ nay đến 2015, phấn đấu đến 2020, trung bình mỗi năm đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo từ 20% (năm 2010) lên 50% vào năm 2020. Với mục tiêu trên, mong rằng trong thời gian tới, số lượng nông dân trên địa bàn tỉnh ta nói riêng được đào tạo nghề sẽ ngày càng tăng nhanh. Nhưng thiết nghĩ để đào tạo nghề cho nông dân thực sự đem lại hiệu quả cao, đòi hỏi cần nắm bắt được đúng nhu cầu của người học. Mặt khác, để giải quyết bài toán an sinh xã hội ở nông thôn thì công tác dạy nghề cho nông dân phải được ưu tiên hàng đầu. Trong quá trình đào tạo nghề, tỉnh cần quan tâm đào tạo theo nhu cầu nông dân cần; đồng thời cần quan tâm đến chính sách hỗ trợ chi phí học tập và các nguồn vốn đầu tư ưu đãi nhằm hỗ trợ nông dân áp dụng thực tế một cách hiệu quả, qua đó giúp nông dân ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng.

Hồ Xuân Hương