Thứ tư,  22/03/2023

100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm chưa đạt yêu cầu

Để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, từ năm 2010 đến hết tháng 9/2011, Chi cục thú y đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 6 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở giết mổ. Các lỗi vi phạm chủ yếu yêu cầu khắc phục là hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh nền, bệ nơi giết mổ…

LSO-Hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 531 điểm giết mổ gia súc, gia cầm do tư nhân quản lý. Quy mô các điểm giết mổ nhỏ lẻ, phân tán trong các khu dân cư. Theo các tiêu chuẩn do Bộ NN&PTNT ban hành 100% các cơ sở này đều chưa đạt yêu cầu.
Để tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn thực phẩm, từ năm 2010 đến hết tháng 9/2011, Chi cục thú y đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 6 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở giết mổ. Các lỗi vi phạm chủ yếu yêu cầu khắc phục là hệ thống xử lý nước thải, vệ sinh nền, bệ nơi giết mổ…

Vũ Như Phong