Thứ năm,  06/10/2022

Gian nan công tác giảm nghèo ở Ái Quốc

LSO-Thiếu đất, thiếu vốn, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất yếu kém, trình độ dân trí còn hạn chế... nên đời sống của đồng bào dân tộc ở xã Ái Quốc luôn gặp khó khăn. Sự “chuyển mình” của đồng bào nơi đây vẫn còn lắm gian nan, rất cần có sự hỗ trợ đầu tư nhiều hơn nữa của Nhà nước và sự tự thân nỗ lực của chính bà con.Đại diện cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện lắng nghe ý kiến của người dân Ái QuốcTừ trung tâm huyện đi khoảng 40 km đường đất, đường dốc cao và cua liên tục, sau gần 3 tiếng đồng hồ trên chiếc xe u oát chúng tôi mới đến được trụ sở UBND xã Ái Quốc - một xã vùng ba khó khăn của huyện Lộc Bình. Tiếp chúng tôi, ông Triệu Tiến Thanh, Chủ tịch UBND xã Ái Quốc cho biết: “Toàn xã hiện có 421 hộ dân, sống thưa thớt tại 18 thôn bản, nơi đây 98% là dân tộc Dao sinh sống. Cuộc sống của bà con còn rất nhiều khó khăn, vất vả. Diện tích đất nông nghiệp...

LSO-Thiếu đất, thiếu vốn, thiếu kiến thức khoa học kỹ thuật, hạ tầng phục vụ sản xuất yếu kém, trình độ dân trí còn hạn chế… nên đời sống của đồng bào dân tộc ở xã Ái Quốc luôn gặp khó khăn. Sự “chuyển mình” của đồng bào nơi đây vẫn còn lắm gian nan, rất cần có sự hỗ trợ đầu tư nhiều hơn nữa của Nhà nước và sự tự thân nỗ lực của chính bà con.

Đại diện cơ quan chức năng cấp tỉnh, huyện lắng nghe ý kiến của người dân Ái Quốc
Từ trung tâm huyện đi khoảng 40 km đường đất, đường dốc cao và cua liên tục, sau gần 3 tiếng đồng hồ trên chiếc xe u oát chúng tôi mới đến được trụ sở UBND xã Ái Quốc – một xã vùng ba khó khăn của huyện Lộc Bình. Tiếp chúng tôi, ông Triệu Tiến Thanh, Chủ tịch UBND xã Ái Quốc cho biết: “Toàn xã hiện có 421 hộ dân, sống thưa thớt tại 18 thôn bản, nơi đây 98% là dân tộc Dao sinh sống. Cuộc sống của bà con còn rất nhiều khó khăn, vất vả.
Diện tích đất nông nghiệp ít, chủ yếu là trồng lúa và ngô cho năng suất thấp, phần nhiều là đất trống đồi núi trọc. Chăn nuôi thì nhỏ lẻ, mỗi hộ có 1- 2 con trâu chủ yếu lấy sức kéo, nuôi 1-2 con lợn từ 2- 4 năm mới được xuất chuồng và có bán thì giá thành cũng thấp do đường sá đi lại khó khăn”. Có thể nói, trong những năm qua, xã đã được sự hỗ trợ của Nhà nước thông qua các biện pháp thiết thực như: hỗ trợ cho vay vốn, đưa giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất, đồng thời chú trọng chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đồng bào để nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.
Tuy nhiên, hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở đây không cao; kết quả giảm nghèo chưa có tính bền vững, kế hoạch xóa đói, giảm nghèo chưa thực sự phù hợp với thực tế. Việc lồng ghép các chương trình 134, 135 liên quan đến giảm nghèo còn thiếu đồng bộ, một số chính sách chưa thực sự phù hợp với thực tiễn địa phương… Do đó việc hỗ trợ để người nghèo thoát nghèo trong một thời gian ngắn và đảm bảo tính bền vững là khó thực hiện. Hiện nay trên địa bàn xã Ái Quốc không còn hộ đói, vì vậy nhiệm vụ trước hết là tập trung làm thế nào để hỗ trợ người dân thoát nghèo. Hiện tại xã còn 359 hộ nghèo, chiếm 86,86%.
Theo ông Chủ tịch UBND xã: “Cái nghèo khổ thường song hành cùng trình độ dân trí thấp, tuy điện lưới đã đến được xã, nhưng cũng chỉ có 6/18 thôn có điện, số còn lại bà con quanh năm vẫn làm bạn với cây đèn dầu. Thương hơn cả vẫn là những đứa trẻ, chúng phải cuốc bộ trên chục km đường rừng mới đến được trường để học cái chữ, những ngày nắng ráo còn đỡ, chứ những hôm trời mưa trẻ đến được lớp học phải mất gần hai tiếng đồng hồ, nhiều khi còn nghỉ học bởi có đi đến lớp cũng bẩn lấm lem hết quần áo”…
Nguyên nhân của những tồn tại nói trên, một mặt do điều kiện tự nhiên không thuận lợi, địa hình phức tạp, diện tích đất trồng ít và khó canh tác; mặt khác trình độ dân trí còn thấp, việc tiếp thu tiến bộ khoa học-kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất của người dân hạn chế, việc đưa cây, con giống mới vào sản xuất không kịp thời, thiếu đồng bộ. Thêm nữa, có không ít hộ gia đình được dự án hỗ trợ cho vay tiền với lãi suất ưu đãi, nhưng sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả thấp… Ngoài ra, người dân ít có cơ hội tiếp xúc với các dịch vụ, phúc lợi xã hội và các hoạt động của kinh tế thị trường.

Thiết nghĩ, muốn xoá đói, giảm nghèo thành công ở vùng đồng bào dân tộc, miền núi nơi đây phải tiếp tục thực hiện và phát huy hiệu quả các chính sách hỗ trợ giảm nghèo như: chính sách văn hoá, y tế, giáo dục, vay vốn tín dụng ưu đãi; tập trung hỗ trợ về sinh kế cho hộ nghèo thông qua trợ giúp các điều kiện và dịch vụ sản xuất, đào tạo nghề để tạo việc làm, tăng thu nhập; ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh, nhất là đầu tư cho các thôn đặc biệt khó khăn. Một tín hiệu vui đã đến với người dân xã nhà đó là năm học vừa qua, khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, địa lý, số học sinh học hết THCS ở Ái Quốc đã 100% thi đỗ vào các trường THPT của huyện, có 1 em học sinh đỗ Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh, 1 em được vào học tại trường hữu nghị Việt- Lào (Hà Nội). Mong rằng đây là bước khởi đầu thành công, những học sinh này sẽ nỗ lực học tập, thành đạt và trở về xã nhà giúp bà con thoát nghèo trong nay mai.

Trung Xuân