Thứ tư,  28/09/2022

Nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa

LSO-Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 36/2005/QĐ – TTg về việc hàng năm lấy ngày 23/11 là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”. Đến nay, sau 7 năm thực hiện ngày Di sản văn hóa (DSVH) Việt Nam đã mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc.Các hiện vật triển lãm tại Bảo tàng tỉnh giúp cho mọi người có dịp hiểu sâu sắc về các di sản văn hóaCó thể nói, “Ngày DSVH Việt Nam“ có ý nghĩa thiết thực với công tác bảo tồn, làm giàu và phát huy DSVH của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ DSVH Việt Nam trong toàn dân; tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị DSVH dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối...

LSO-Ngày 24/2/2005, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 36/2005/QĐ – TTg về việc hàng năm lấy ngày 23/11 là “Ngày Di sản văn hóa Việt Nam”. Đến nay, sau 7 năm thực hiện ngày Di sản văn hóa (DSVH) Việt Nam đã mang lại nhiều ý nghĩa sâu sắc.
Các hiện vật triển lãm tại Bảo tàng tỉnh giúp cho mọi người có dịp hiểu sâu sắc về các di sản văn hóa
Có thể nói, “Ngày DSVH Việt Nam“ có ý nghĩa thiết thực với công tác bảo tồn, làm giàu và phát huy DSVH của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ DSVH Việt Nam trong toàn dân; tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị DSVH dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị DSVH dân tộc…
Trong những năm qua, Lạng Sơn hưởng ứng thực hiện Ngày DSVH Việt Nam 23/11 thông qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa. Theo đó, nhân kỷ niệm ngày DSVH Việt Nam 23/11 hàng năm, ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh đều tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhằm tôn vinh các DSVH cũng như nâng cao ý thức bảo tồn, làm giàu và phát huy vốn DSVH quý báu của địa phương, dân tộc trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển KT- XH, đảm bảo QP – AN.
Theo đó, công tác bảo tồn, làm giàu và phát huy giá trị các DSVH từ tỉnh đến cơ sở ngày càng được quan tâm sâu sắc. Tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác này phù hợp với từng giai đoạn. Cụ thể, công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVH luôn là một nội dung quan trọng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Cùng với đó, cứ 2 năm một lần, ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Lạng Sơn lại được tổ chức, nhằm tôn vinh đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, thúc đẩy phong trào văn hóa cơ sở thêm phát triển. Mặt khác, việc nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn DSVH luôn được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức, cách làm sáng tạo, với sự hưởng ứng tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhiều DSVH tiêu biểu đã dần được khôi phục và phát huy. Nổi bật như việc bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống, giàu bản sắc văn hóa.
Trong đó, công tác tổ chức, quản lý được quan tâm, tăng cường. Vào mùa xuân, các lễ hội tiêu biểu đã được lựa chọn đưa vào chương trình Lễ hội Xuân Xứ Lạng, đảm bảo thuận tiện cho người dự hội tham gia theo một hành trình tổng thể. Đồng thời giúp cho công tác quản lý được chặt chẽ, đưa công tác tổ chức ngày càng đi vào nền nếp, tôn vinh và phát huy được đậm nét các giá trị DSVH. Lễ hội đã thực sự là ngày hội của cộng đồng và còn vượt ra khỏi tính chất là lễ hội của địa phương mở hội.
Đối với việc nghiên cứu, sưu tầm, phục dựng dân ca các dân tộc cũng đã được quan tâm đúng mức. Hình thức “bảo tồn động” được vận dụng trong bảo tồn các làn điệu dân ca, đó là bảo tồn ngay trong đời sống sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân thông qua việc truyền dạy, biểu diễn. Sự xuất hiện các làn điệu dân ca trong mùa lễ hội xuân vừa qua là một minh chứng.
Trong công tác quảng bá, giới thiệu DSVH đến đông đảo công chúng cũng được các cấp, ngành thực hiện tích cực bằng nhiều hình thức, thông qua các kênh như: tuyên truyền trên báo chí, trực quan, thông qua hoạt động của hệ thống bảo tàng, các loại hình du lịch… Từ đó, giúp cho mọi người có sự hiểu biết sâu sắc về các DSVH với những giá trị to lớn mà di sản mang lại. Với hoạt động du lịch, việc bảo tồn và phát huy di sản được đặc biệt chú trọng. Bởi, ngành du lịch luôn nhận thức rõ, DSVH là tài nguyên quan trọng cho sự phát triển bền vững.
Theo đó, nhân ngày du lịch Việt Nam (9/7), ngành du lịch tổ chức hội thi hướng dẫn viên vừa góp phần nâng cao chất lượng nhân lực của ngành, vừa góp phần quảng bá các di tích, DSVH của địa phương và cả nước. Hay tại các khu, điểm di tích là nơi du khách dừng chân tham quan, chúng ta đều có những bản thông tin giới thiệu về các hoạt động văn hóa, nét đẹp của di tích giúp cho mọi người dễ dàng hiểu và có góc nhìn toàn cảnh về di tích và các DSVH khác. Ở một số di tích danh thắng tiêu biểu như: Nhị, Tam Thanh nếu du khách có nhu cầu sẽ có thuyết minh viên giới thiệu về di tích. Về phía du khách thì văn hóa du lịch đã được chú ý hơn như ý thức trong vấn đề bảo vệ môi trường, rồi không viết vẽ lên di tích…
Ông Nguyễn Đình San, Quyền Trưởng Ban Quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn nhận định: ngày DSVH Việt Nam hàng năm là dịp tôn vinh các DSVH nói chung cũng như nâng cao hơn nữa ý thức của các cấp, ngành và toàn thể xã hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các di tích, DSVH của quê hương, đất nước, dân tộc. Ý nghĩa của nó ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, nơi có di tích… Ngoài ra còn phải nói tới việc ngành giáo dục thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” cũng góp phần ý nghĩa vào việc giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và nâng cao ý thức bảo vệ các DSVH.

Quả thật, mỗi năm đến ngày DSVH Việt Nam 23/11 giúp cho mỗi người và toàn xã hội thấy rõ hơn trách nhiệm của mình để ra sức góp phần cùng với các cấp, ngành hữu quan thực hiện tốt công tác này hơn nữa, thiết thực xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

HT