Thứ bảy,  13/08/2022

Gian nan công tác giải phóng mặt bằng ở thị trấn Đồng Đăng

Hiện tại các cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được tỉnh từng bước hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế. Đây là một cố gắng lớn của tỉnh nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, trong đó có hạng mục giải phóng mặt bằng, UBND huyện Cao Lộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thị trấn Đồng Đăng, các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền vận động, xử lý dứt điểm một số vướng mắc với các hộ dân tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Ngoài ra, các nhà thầu xây lắp có mặt bằng sạch cần tập trung nguồn lực thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ đã cam kết.

LSO-Thị trấn biên giới Đồng Đăng, huyện Cao Lộc có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn. Những năm qua, thị trấn luôn có tốc độ đô thị hóa cao với nhiều công trình được đầu tư xây dựng từ các nguồn vốn ngân sách và tư nhân, đã có hàng trăm hộ dân phải di dời phục vụ cho công tác đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Trong đó có nhiều dự án quan trọng như công trình cầu vượt Ga đường sắt Đồng Đăng, các dự án xây dựng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Trung tâm thương mại Đồng Đăng, dự án tái định cư Đồng Đăng. Mặc dù công tác triển khai giải phóng mặt bằng các dự án tại thị trấn Đồng Đăng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương rất coi trọng nhưng tiến độ của nhiều dự án vẫn chưa đạt yêu cầu.
Dự án Trung tâm dịch vụ cửa khẩu Hữu Nghị đang được đẩy nhanh tiến độ thi công
Năm 2011, tại thị trấn Đồng Đăng triển khai nhiều dự án giải phóng mặt bằng trọng điểm của tỉnh như: các dự án xây dựng khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Trung tâm dịch vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, khu tái định cư Đồng Đăng, trung tâm thương mại Đồng Đăng, số hộ bị ảnh hưởng là trên 300 hộ. Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thị trấn Đồng Đăng đã phối hợp với huyện triển khai đo đạc kiểm đếm, tiến hành niêm yết phương án và tổ chức chi trả kinh phí đền bù cho các hộ dân theo đúng quy định. Ngoài ra, thị trấn tham gia với huyện, các sở, ngành liên quan tổ chức hàng chục buổi đối thoại với dân về giải phóng mặt bằng. Các dự án tại thị trấn Đồng Đăng được các đồng chí lãnh đạo tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại thị trấn vẫn là điểm nóng của huyện Cao Lộc và ảnh hưởng tới tiến độ chung các công trình. Dự án giải phóng mặt bằng khu vực cửa khẩu Hữu Nghị có quy mô trên 30 ha, có 121 hộ và các tổ chức bị ảnh hưởng, được triển khai từ năm 2010. Đến nay, huyện Cao Lộc mới bàn giao cho chủ đầu tư được khoảng trên dưới 10 ha, kinh phí chi trả cho các hộ dân là trên 10 tỷ đồng. Ở dự án này, trong tháng 9/2011, thị trấn Đồng Đăng đã phải phối hợp với UBND huyện Cao Lộc tổ chức cưỡng chế đợt 1 đối với 3 hộ cố tình chống đối không nhận tiền đền bù với diện tích hơn 2 ha, tại gói thầu số 1, dự án đường nội bộ cửa khẩu Hữu Nghị và giao mặt bằng cho chủ đầu tư, đơn vị thi công xây lắp công trình. Tuy nhiên, sau cưỡng chế, nhà thầu xây lắp tổ chức san ủi mặt bằng, các hộ dân tiếp tục ra ngăn cản đơn vị thi công. Với dự án trung tâm thương mại Đồng Đăng, vào tháng 11/2011, huyện và thị trấn tiếp tục phải thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 8 hộ gia đình. Trong thời gian chờ cưỡng chế, thị trấn đã vận động được 4 hộ tự tháo dỡ, di dời nhà cửa vật kiến trúc, còn 4 hộ huyện phải tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án trung tâm thương mại Đồng Đăng đã cơ bản có mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Như vậy, trong năm 2011, UBND thị trấn Đồng Đăng đã phối hợp thực hiện tới 3 cuộc cưỡng chế giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn. Ông Sái Vĩnh Chung, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Đồng Đăng cho biết, thực tế công tác giải phóng mặt bằng các dự án tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị nói riêng và các dự án khác trên địa bàn thị trấn nói chung thời gian qua chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan, đây là một nguyên nhân dẫn tới các dự án bị chậm tiến độ.
Hiện tại các cơ chế chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được tỉnh từng bước hoàn chỉnh, phù hợp với thực tế. Đây là một cố gắng lớn của tỉnh nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng. Để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, trong đó có hạng mục giải phóng mặt bằng, UBND huyện Cao Lộc tiếp tục phối hợp chặt chẽ với thị trấn Đồng Đăng, các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền vận động, xử lý dứt điểm một số vướng mắc với các hộ dân tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Ngoài ra, các nhà thầu xây lắp có mặt bằng sạch cần tập trung nguồn lực thi công bảo đảm chất lượng, tiến độ đã cam kết.

Công Quân