Chủ nhật,  28/05/2023

Phát triển chợ trung tâm huyện: Cơ chế tốt, vướng thực tiễn

Theo ông Nguyễn Quốc Hải, ngoài các dự án chợ đã được triển khai ở huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Đình Lập, vẫn còn một số dự án chợ tại một số huyện chưa nhận được sự ủng hộ từ cơ sở. Tỉnh đã có những cơ chế hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện theo hướng xã hội hóa nhưng đó là chưa đủ nếu cấp cơ sở chưa nhận thức đúng và tích cực thực hiện chủ trương này. Do vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, các huyện cần chủ động kêu gọi sự ủng hộ của các tiểu thương và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp khi có nhu cầu vào đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tại địa bàn theo quy định hiện hành và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và tiểu thương khi đưa chợ vào khai thác hoạt động.

LSO-Ông Nguyễn Quốc Hải, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch, Sở Công thương khẳng định, cơ chế hỗ trợ nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển chợ trung tâm huyện hiện nay đang được tỉnh, triển khai hiệu quả. Nhiều dự án xây dựng chợ trung tâm huyện đang được đầu tư trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hỗ trợ từ ngân sách hàng tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng điện, cấp nước, xây dựng chợ tạm trong quá trình xây dựng chợ trung tâm huyện mới. Nhưng thực tế thực hiện thu hút phát triển chợ trung tâm huyện trên địa tỉnh trong thời gian qua đã cho thấy những vướng mắc từ thực tiễn đó là, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, sự phối hợp của chính quyền cơ sở trong thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp trong cải tạo xây dựng chợ mới còn bất cập.
Diện mạo một góc chợ Đình Lập hiện nay
Tính đến hết năm 2011, toàn tỉnh đã triển khai xây dựng chợ trung tâm huyện được 4 dự án tại các huyện Đình Lập, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình. Tuy nhiên thực tế mới có 3 dự án đang thực hiện xây lắp là chợ trung tâm huyện Chi Lăng, Đình Lập, Lộc Bình với tổng vốn đầu tư khoảng trên 100 tỷ đồng. 3 dự án trên đã được tỉnh ra quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho các hạng mục giải phóng mặt bằng, xây dựng chợ tạm…Nguồn vốn hỗ trợ đã góp phần giúp các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, các công trình đều có khối lượng đạt khá. Mặc dù vậy, không phải dự án xây dựng chợ nào cũng được triển khai thuận lợi, dự án cải tạo chợ trung tâm huyện Hữu Lũng, chợ Trung tâm huyện Chi Lăng là những ví dụ. Đến nay, chợ Hữu Lũng vẫn chưa thể triển khai được do một số tiểu thương không chịu di dời bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Để vận động các hộ dân ủng hộ dự án, trong năm 2011 cả Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng cùng nhà đầu tư đã tổ chức đối thoại với các tiểu thương nhằm tìm đến sự thống nhất trong đầu tư xây dựng, quản lý khai thác chợ nhưng vẫn chưa có kết quả. Đến nay, dự án chợ trung tâm Hữu Lũng vẫn chưa thể triển khai theo đúng kế hoạch. Chợ trung tâm huyện Chi Lăng ban đầu triển khai cũng gặp vô vàn khó khăn trong giải phóng mặt bằng nhưng bằng sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự thống nhất của các tiểu thương, dự án đã được thực hiện theo kế hoạch, hiện chủ đầu tư đã cơ bản xây dựng xong phần móng của công trình. Thực tế, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật chợ trung tâm một số huyện trên địa bàn tỉnh hiện nay còn nhiều thiếu thốn, có huyện còn chưa xây dựng được chợ trung tâm huyện. Tuy nhiên, chợ trung tâm huyện trên địa bàn tỉnh về cơ bản cũng đã đáp ứng được là đầu mối của chuỗi cung ứng sản phẩm phục vụ nhu cầu giao lưu hàng hóa nông sản, sản phẩm thiết yếu phục vụ đời sống của nhân dân tại khu vực nông thôn. Thông qua chợ, người dân học hỏi được nhiều kinh nghiệm sản xuất, làm quen với nền kinh tế thị trường và được hưởng lợi từ dịch vụ ăn theo do hoạt động đông đúc của chợ.
Theo ông Nguyễn Quốc Hải, ngoài các dự án chợ đã được triển khai ở huyện Lộc Bình, Chi Lăng, Đình Lập, vẫn còn một số dự án chợ tại một số huyện chưa nhận được sự ủng hộ từ cơ sở. Tỉnh đã có những cơ chế hỗ trợ nhằm thu hút đầu tư xây dựng chợ trung tâm huyện theo hướng xã hội hóa nhưng đó là chưa đủ nếu cấp cơ sở chưa nhận thức đúng và tích cực thực hiện chủ trương này. Do vậy, bên cạnh sự hỗ trợ của tỉnh, các huyện cần chủ động kêu gọi sự ủng hộ của các tiểu thương và tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp khi có nhu cầu vào đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác chợ tại địa bàn theo quy định hiện hành và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và tiểu thương khi đưa chợ vào khai thác hoạt động.

Công Quân