Thứ năm,  23/03/2023

Công trình thủy lợi Đồng Hoan, hóa thành "bỏ hoang"

Công trình thủy lợi thôn Đồng Hoan có tổng chiều dài trên 1 km gồm có 1 trạm bơm và đường máng dẫn từ sông Trung lên cánh đồng thôn Chung, và thôn Đồng Hoan. Đây là hai thôn được ưu tiên về thủy lợi bởi người dân nơi đây chủ yếu là nhân dân các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng và một số tỉnh miền xuôi đến làm kinh tế. Để đảm bảo nước tưới, công trình được xây dựng rất kiên cố. Theo người dân địa phương cho biết toàn bộ công trình được đưa vào sử dụng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ngay sau khi bơm nước thử vào ruộng, nước đã không đến được chân ruộng do thiết kế đầu nguồn thấp hơn so với cuối nguồn 1 mét. Và từ ngày chạy thử, công trình thủy lợi Đồng Hoan biến thành một công trình hoang hóa từ đó đến nay. Cũng kể từ đó hàng chục ha ruộng của hai thôn Chung và Đồng Hoan thiếu nước. Để khắc phục, người dân đã tự đầu tư khá nhiều công trình nhỏ lẻ. Huyện cũng đầu tư thêm nhiều công trình thủy lợi nhưng không có công trình nào quy mô như công trình này. Theo thời gian, công trình thủy lợi Đồng Hoan ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Các máng bê tông bị gãy đổ, sập từng mảng. Khu vực ống xi phông đã hỏng không còn sử dụng được. Tuy nhiên, nhiều tấm bê tông còn nguyên, các trụ đỡ còn khá tốt, các ống dẫn còn tận dụng được. Nếu được đầu tư sửa chữa chắc chắn công trình này sẽ phát huy được tác dụng. Ông Hoàng Văn Trung, trưởng thôn Đồng Hoan, xã Minh Tiến cho biết, đã nhiều năm nay công trình thủy lợi không phát huy tác dụng, nó đang xuống cấp từng ngày. Nếu không có cách khắc phục thì đây quả là một sự lãng phí. Mong muốn của người dân trong thôn là cần sửa chữa kịp thời để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Có lẽ đã đến lúc cần quan tâm đến giải quyết hậu quả của công trình thủy lợi Đồng Hoan. Nếu công trình thực sự không phát huy tác dụng, có thể tận dụng thiết bị, vật tư công trình, dọn sạch mặt bằng để tiết kiệm đất sản xuất, tránh gây phản cảm. Nếu khắc phục được thì cần khắc phục ngay, đừng để nông dân Đồng Hoan, thôn Chung tiếp tục thiếu nước sản xuất.

LSO-Công trình thủy lợi thôn Đồng Hoan, xã Minh Tiến, huyện Hữu Lũng ngay sau khi đưa vào sử dụng đã không phát huy được tác dụng. Đã hơn 20 năm nay, công trình kiên cố ấy đang biến dần thành phế tích, gây lãng phí tiền của nhà nước.
Một số đoạn công trình thuỷ lợi Đồng Hoan vẫn còn sử dụng được nếu khắc phục kịp thời
Công trình thủy lợi thôn Đồng Hoan có tổng chiều dài trên 1 km gồm có 1 trạm bơm và đường máng dẫn từ sông Trung lên cánh đồng thôn Chung, và thôn Đồng Hoan. Đây là hai thôn được ưu tiên về thủy lợi bởi người dân nơi đây chủ yếu là nhân dân các huyện thuộc tỉnh Cao Bằng và một số tỉnh miền xuôi đến làm kinh tế. Để đảm bảo nước tưới, công trình được xây dựng rất kiên cố. Theo người dân địa phương cho biết toàn bộ công trình được đưa vào sử dụng từ những năm 90 của thế kỷ trước. Ngay sau khi bơm nước thử vào ruộng, nước đã không đến được chân ruộng do thiết kế đầu nguồn thấp hơn so với cuối nguồn 1 mét. Và từ ngày chạy thử, công trình thủy lợi Đồng Hoan biến thành một công trình hoang hóa từ đó đến nay. Cũng kể từ đó hàng chục ha ruộng của hai thôn Chung và Đồng Hoan thiếu nước. Để khắc phục, người dân đã tự đầu tư khá nhiều công trình nhỏ lẻ. Huyện cũng đầu tư thêm nhiều công trình thủy lợi nhưng không có công trình nào quy mô như công trình này. Theo thời gian, công trình thủy lợi Đồng Hoan ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Các máng bê tông bị gãy đổ, sập từng mảng. Khu vực ống xi phông đã hỏng không còn sử dụng được. Tuy nhiên, nhiều tấm bê tông còn nguyên, các trụ đỡ còn khá tốt, các ống dẫn còn tận dụng được. Nếu được đầu tư sửa chữa chắc chắn công trình này sẽ phát huy được tác dụng. Ông Hoàng Văn Trung, trưởng thôn Đồng Hoan, xã Minh Tiến cho biết, đã nhiều năm nay công trình thủy lợi không phát huy tác dụng, nó đang xuống cấp từng ngày. Nếu không có cách khắc phục thì đây quả là một sự lãng phí. Mong muốn của người dân trong thôn là cần sửa chữa kịp thời để đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Có lẽ đã đến lúc cần quan tâm đến giải quyết hậu quả của công trình thủy lợi Đồng Hoan. Nếu công trình thực sự không phát huy tác dụng, có thể tận dụng thiết bị, vật tư công trình, dọn sạch mặt bằng để tiết kiệm đất sản xuất, tránh gây phản cảm. Nếu khắc phục được thì cần khắc phục ngay, đừng để nông dân Đồng Hoan, thôn Chung tiếp tục thiếu nước sản xuất.

Đông Bắc