Thứ hai,  28/11/2022

Thực hiện Luật Dạy nghề: Cần quan tâm đầu tư đồng bộ

Có thể thấy rằng, những kết quả trên đã thể hiện nỗ lực của tỉnh ta trong việc thực hiện Luật Dạy nghề. Song, để thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn, thiết nghĩ, tỉnh cần có đầu tư thích đáng, đồng bộ hơn về mạng lưới, cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng được yêu cầu dạy nghề trong tình hình hiện nay. Như vậy, tỉnh mới nâng cao được chất lượng lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, góp phần thực hiện công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
LSO-Luật Dạy nghề có hiệu lực thi hành từ ngày 1/6/2007. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Lạng Sơn đã giao cho Sở LĐTB&XH làm cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về dạy nghề và quản lý nhà nước về dạy nghề trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh đã có những đầu tư nhất định trong việc quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề; phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề cơ bản đáp ứng được yêu cầu dạy nghề hiện nay.
 
Mở rộng mô hình chăn nuôi lợn nái sau khi được đào tạo nghề
cho LĐNT của phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn
 
Theo số liệu của Sở LĐTB&XH, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 18 cơ sở dạy nghề với khoảng 261 giáo viên. Chất lượng đội ngũ giáo viên từng bước được nâng lên, hiện đã có 30 thạc sỹ, 170 đại học, 20 cao đẳng và 41 giáo viên có trình độ khác. Có thể nói việc phát triển rộng khắp mạng lưới các cơ sở dạy nghề và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho người lao động, đặc biệt là người dân tộc thiểu số và nhân dân vùng khó khăn tiếp cận với việc học nghề một cách thuận lợi hơn. Ông Lê Quang Hồng, Trưởng phòng Dạy nghề, Sở LĐTB&XH chia sẻ: hệ thống cơ sở dạy nghề của tỉnh hiện nay tuy đã được phát triển mở rộng so với trước đây nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo chính quy. Hơn nữa, việc đa dạng hóa các loại hình đào tạo chưa được thực hiện mạnh mẽ, chưa phát triển các loại hình dạy nghề theo hình thức vừa làm vừa học, hình thức dạy nghề tại các doanh nghiệp.
 
Việc mở rộng mạng lưới các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh cơ bản đã thu hút được nhiều lao động, đặc biệt là lao động nông thôn tham gia học nghề. Với chính sách dạy nghề của tỉnh hiện nay, người học không phải đóng học phí, đào tạo tại chỗ và đã được trang bị những kiến thức cần thiết, phù hợp để có thể áp dụng ngay vào sản xuất. Ông Nguyễn Văn Long, thôn Đồng Đĩnh, xã Chi Lăng (Chi Lăng), một trong những hộ tham gia lớp đào tạo nghề do Trung tâm dạy nghề huyện Chi Lăng tổ chức đã cho biết: tham gia lớp đào tạo nghề về kỹ thuật chăm sóc, bảo quản na tôi nhận thấy về áp dụng thực tế cho hiệu quả rất rõ rệt. Vườn na nhà tôi có khoảng 1.000 gốc. Tham gia học nghề xong, tôi đã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật học được vào thực tế và mùa quả vừa qua cho kết quả, năng suất, thu nhập vượt trội hơn so với những năm trước, mẫu mã, chất lượng quả đẹp hơn, tốt hơn so với trước khi tôi tham gia học nghề.
 
Cùng với việc phát triển quy mô và mạng lưới đào tạo nghề, một số cơ sở dạy nghề đã thực hiện xã hội hóa theo phương thức liên kết với các trường đại học, cao đẳng kỹ thuật trong và ngoài tỉnh, giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp nhằm đảm bảo việc đào tạo theo nhu cầu của người lao động và theo nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đóng trên địa bàn tổ chức đào tạo nghề cho người lao động trong doanh nghiệp theo hình thức vừa học vừa làm, tuyển dụng, huấn luyện vệ sỹ – bảo vệ chuyên nghiệp để cung cấp nguồn nhân lực cho công ty như Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Phương Đông STC, Trung tâm Thương mại Bắc Sơn, Công ty TNHH Bảo Long.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đó, công tác thực hiện Luật Dạy nghề của tỉnh cũng còn những hạn chế nhất định. Ông Nông Thanh Bình, Giám đốc Sở LĐTB&XH cho rằng: Hiện nay, tỉnh chưa hình thành các khu chế xuất, khu công nghiệp nên việc học nghề gắn với giải quyết việc làm còn gặp nhiều khó khăn. Các ngành, nghề đào tạo cho lao động nông thôn chưa đa dạng, chủ yếu là nhóm nghề nông nghiệp để tự tạo việc làm, phát triển sản xuất góp phần vào việc nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập cho người lao động. Thực tế hiện nay, chính sách của nhà nước về việc làm cho người lao động khi tốt nghiệp các loại hình đào tạo về dạy nghề chưa được điều chỉnh phù hợp và kịp thời cho các đối tượng. Công tác tuyên truyền trong những năm qua thực hiện chưa đủ tầm, do đó một số trường tuyển sinh không đủ chỉ tiêu được giao hàng năm. Hiện nay, tỷ lệ giáo viên vừa dạy được lý thuyết vừa dạy được thực hành thấp, trình độ, kỹ năng nghề của một số giáo viên dạy nghề nhìn chung còn hạn chế, chưa thu hút được người học nghề.
 
Có thể thấy rằng, những kết quả trên đã thể hiện nỗ lực của tỉnh ta trong việc thực hiện Luật Dạy nghề. Song, để thời gian tới thực hiện hiệu quả hơn, thiết nghĩ, tỉnh cần có đầu tư thích đáng, đồng bộ hơn về mạng lưới, cơ sở vật chất, nhân lực đáp ứng được yêu cầu dạy nghề trong tình hình hiện nay. Như vậy, tỉnh mới nâng cao được chất lượng lao động và tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề, góp phần thực hiện công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
Thanh Huyền