Thứ bảy,  02/07/2022
6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII
Văn phòng Trung ương Đảng vừa gửi tới các cơ quan báo chí toàn văn Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nghị quyết xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trongtrong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung...
Một Đại hội dẫn dắt và truyền cảm hứng!
Một Đại hội dẫn dắt và truyền cảm hứng!
Khát vọng phát triển và đổi mới sáng tạo là điểm nhấn nổi bật của Đại hội XIII, một Đại hội với dấu ấn rất rõ về quyết tâm, tinh thần đổi mới sáng tạo, vươn lên vượt qua khó khăn, đi cùng thời đại và tiến lên cùng thời đại. Tọa đàm trực tuyến “Đại hội lần thứ...
Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Diễn văn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng
Xin trân trọng giới thiệu Diễn văn do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1/2/2021. Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Thưa các vị khách quý, Thưa các đồng chí đại...