Thứ năm,  26/05/2022

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng: Nhiều ý kiến tham luận sâu sắc

LSO-Ngày 27/1/2021, tại Trung tâm hội nghị quốc gia (thủ đô Hà Nội), Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục ngày làm việc thứ hai. Theo chương trình, các đại biểu làm việc tại hội trường, thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, trong phiên buổi sáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên thảo luận. Phiên buổi chiều, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương điều hành thảo luận.


Toàn cảnh phiên thảo luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã tham luận, phân tích, làm rõ các nội dung: tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân, tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục đổi mới toàn diện, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phát huy phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân,” thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; tiếp tục đổi mới công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước; đổi mới, nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…


Đoàn Đại biểu tỉnh Lạng Sơn tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngoài những vấn đề trên, tham luận tại Đại hội, đại biểu các tỉnh, thành cũng làm rõ, phân tích những bài học qua thực tiễn của các địa phương trong những năm qua.

Các đại biểu đã báo cáo trước Đại hội những vấn đề then chốt, những lĩnh vực mũi nhọn, những ngành kinh tế trọng yếu của địa phương. Đồng thời đề xuất, kiến nghị Trung ương, Chính phủ, các ban, bộ, ngành quan tâm hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nguồn lực,… để thực hiện thành công những định hướng phát triển trong thời gian tới.


Đoàn Đại biểu tỉnh Lạng Sơn trao đổi bên lề Đại hội

Trong chương trình thảo luận tại hội trường, bên cạnh những tham luận kết quả và định hướng phát triển của từng ngành, địa phương, các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2021-2025); mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045.

Theo dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, mục tiêu cụ thể là: đến năm 2025, Việt Nam phấn đấu là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

TRÍ DŨNG