Người lao động PVD. 

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, trong năm vừa qua, PVN đã cơ bản hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2018, trong đó gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2018 đạt 12 triệu tấn quy dầu, vượt kế hoạch cả năm trước 14 ngày.

Nộp ngân sách tăng 24% so với 2017

Theo PVN, tổng sản lượng khai thác năm 2018 đạt 23,98 triệu tấn quy dầu, vượt 1,14 triệu tấn quy dầu (vượt 5,0%) kế hoạch năm. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 13,97 triệu tấn, vượt 735 nghìn tấn (vượt 5,6%) kế hoạch năm.

Đáng chú ý, lượng khai thác dầu thô ở trong nước hoàn thành kế hoạch cả năm (11,31 triệu tấn) trước 21 ngày, (cả năm 2018 đạt 12,0 triệu tấn), vượt 675 nghìn tấn (vượt 6,0%) kế hoạch năm; khai thác dầu thô ở nước ngoài hoàn thành kế hoạch cả năm (1,92 triệu tấn) trước 10 ngày (cả năm 2018 đạt 1,98 triệu tấn), vượt 60 nghìn tấn (vượt 3,1%) kế hoạch năm.

Cũng theo PVN, tập đoàn đã đạt mốc sản xuất tấn đạm thứ 16 triệu vào ngày 19/7/2018 và đạt mốc sản xuất kWh điện thứ 170 tỷ vào ngày 2/12/2018, trong khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc sản xuất tấn sản phẩm các loại thứ 55 triệu vào ngày 30/8/2018.

Với các kết quả trên, tổng doanh thu toàn tập đoàn năm 2018 đạt 626,8 nghìn tỷ đồng, vượt 96 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn năm 2018 đạt 121,3 nghìn tỷ đồng, vượt 47,5 nghìn tỷ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017.

Ông Trần Quang Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Truyền thông và Văn hoá Doanh nghiệp PVN cho biết, năm 2018 các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của tập đoàn đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Bên cạnh đó, PVN cũng có những thành tựu ban đầu trong việc tái cơ cấu để tiến tới hoàn thiện công tác quản trị doanh nghiệp theo xu hướng phát triển mới cũng như chiến lược phát triển tập đoàn trong tương lai nhằm không ngừng hoàn thiện tập đoàn, nâng cao năng suất và hiệu suất lao động của những người lao động dầu khí.

“Những chỉ tiêu từ sản xuất kinh doanh hoàn thành, dẫn đến là những chỉ tiêu tài chính từ doanh thu, lợi nhuận, thu nộp ngân sách… có đóng góp đáng kể vào GDP của đất nước và điều đó làm cho thương hiệu, uy tín của tập đoàn được tăng cường, củng cố…,” ông Trần Quang Dũng nói.


Trung tâm xử lý khí Cà Mau.

Đảm bảo an ninh năng lượng và hiệu quả doanh nghiệp

Năm 2019, là năm thứ tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Hơn nữa, việc thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2019 mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 năm 2016- 2020, góp phần quan trọng cùng cả nước vượt qua những khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phát triển kinh tế đi đôi với với việc giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô…

Với mục tiêu trên, năm 2019 PVN phấn đấu thực hiện vượt mức và về đích trước tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Chính phủ giao. Cụ thể, khai thác dầu khí đạt 22,06 triệu tấn, trong đó dầu thô là 12,37 triệu tấn và 9,69 tỷ mét khối khí…

Trên cơ sở các chỉ tiêu sản lượng được Chính phủ giao nêu trên, kế hoạch ngân sách quốc gia năm 2018 được Quốc hội thông qua với phương án giá dầu là 65 USD/thùng, Tập đoàn Dầu khí dự kiến doanh thu toàn tập đoàn đạt 612,2 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 87,5 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 31,3 nghìn tỷ đồng.

Để thực hiện thành công các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, tập đoàn sẽ tiếp tục lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2019, đảm bảo gia tăng trữ lượng dầu khí năm 2019 từ 5-10 triệu tấn dầu quy đổi, đồng thời ưu tiên tập trung phát triển các dự án: Lô B, Cá Voi Xanh.

Bên cạnh đó, PVN sẽ bám sát diễn biến giá dầu năm 2019 để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến động của giá dầu từng thời điểm trong năm 2019, trong đó tập trung vào các giải pháp khoa học công nghệ, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

“Tập đoàn sẽ điều phối hợp lý giữa sản lượng khai thác, xuất khẩu và chế biến để đảm bảo hiệu quả giữa chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế (GDP), thu ngân sách nhà nước của Chính phủ, đảm bảo an ninh năng lượng và hiệu quả của doanh nghiệp,” đại diện PVN cho hay.

Cũng theo PVN, trong quý 1/2019, tập đoàn sẽ tiếp tục bám sát, giải trình các Bộ, ngành liên quan và Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cơ cấu toàn diện PVN giai đoạn 2017-2020; Đề án cơ cấu lại PVEP trước khi thực hiện cổ phần hóa; Đề án tái cơ cấu chuyển giao vốn PVN tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam; Đề án sắp xếp đối với Trường Đại học dầu khí và Viện Dầu khí Việt Nam…./.