Thứ năm,  30/06/2022

EVNNPC: Sản lượng điện thương phẩm tăng trên 11% so với cùng kỳ

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ, trong nước bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 nhưng kết thúc tháng 2/2020, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vẫn đạt 5,15 tỷ kWh tăng 11,04% so với tháng 2/2019.

EVNNPC cho biết, cùng với sự tăng trưởng của sản lượng điện thương phẩm, các chỉ tiêu về tổn thất điện năng, chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, chỉ tiêu về kinh doanh và dịch vụ khách hàng và đầu tư xây dựng của Tổng công ty đều đạt những kết quả tích cực.

Cụ thể, tổn thất điện năng tháng 2/2020 là 4,67%, giảm 0,38% so với cùng kỳ 2019; chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, SAIDI là 239,58 phút.

Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định. Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 123 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 5,15/7 ngày, giảm 1,85 ngày so với quy định.

Về công tác triển khai thu tiền điện không dùng tiền mặt, trong tháng 2,tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt toàn Tổng công ty đạt 45,14%, doanh thu tiền điện thanh toán qua phương thức không dùng tiền mặt đặt 81,49%. Đáng chú ý, việc đăng ký các dịch vụ điện qua Cổng dịch vụ công quốc gia trong bối cảnh dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp tiếp tục được thực hiện hiệu quả và đạt được kết quả nổi bật. Luỹ kế 2 tháng đầu năm đã có 15.328 người lao động đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ này.

Về công tác đầu tư xây dựng, trong tháng 2, Tổng công ty đã đóng điện được 5 dự án với công suất tăng thêm 65MVA và 39,5 km đường dây 110kV.

EVNNPC cho biết trong những ngày đầu tháng 3, do ảnh hưởng của mưa đá, giông lốc tại các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Tuyên Quang, Hòa Bình, Cao Bằng, hệ thống lưới điện đã bị thiệt hại lớn làm gián đoạn việc cung cấp điện cho khách hàng tại các địa phương này, Tổng công ty đã động viên và chỉ đạo kịp thời các đơn vị trực thuộc huy động tối đa các nguồn lực cần thiết xuyên đêm, khẩn trương tổ chức khắc phục sự cố, cấp lại điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc, quyết liệt, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ. Đặc biệt, trong thời điểm hiện nay, thực hiện các biện pháp cao nhất để phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ vật tư y tế dự phòng tại cơ quan Tổng công ty và các đơn vị, hạn chế hội họp tập trung đông người, đi công tác nước ngoài.

Theo Chinhphu