Thứ tư,  07/06/2023

150 doanh nghiệp được hỗ trợ, khoa học công nghệ

LSO-Sáng 28/6/2013, tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã phối hợp tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp về, chính sách, khoa học công nghệ. Trên 150 doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã tham dự.

LSO-Sáng 28/6/2013, tại Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, đã phối hợp tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp về, chính sách, khoa học công nghệ. Trên 150 doanh nghiệp trong toàn tỉnh đã tham dự.

Toàn cảnh hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp

Hiện toàn tỉnh Lạng Sơn có trên 1.400 doanh nghiệp, tuy nhiên mới chỉ có khoảng 200 doanh nghiệp đăng ký bảo hộ cho sản phẩm của mình. Trên 70 doanh nghiệp đăng ký mã số mã vạch. Thực tế đã có doanh nghiệp Lạng Sơn bị làm nhái hàng hóa, giả thương hiệu dẫn đến nguy cơ mất thương hiệu. Để hỗ trợ doanh nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức trang bị các kiến thức xác lập quản lý và phát triển đối tượng quyền sở hữu công nghiệp trong doanh nghiệp. Kiến thức về hệ thống GS1 và mã vạch. Thực thi hàng rào kỹ thuật trong thương mại TBT. Đồng thời thông tin đến doanh nghiệp một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị này, các doanh nghiệp đã phát biểu ý kiến thảo luận xung quanh những khó khăn vướng mắc trong sở hữu trí tuệ, bảo hộ sản phẩm, đo lường và một số chính sách liên quan đến phát triển doanh nghiệp. Những trao đổi đã được các cán bộ chuyên môn làm rõ, trao đổi thông tin nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

NGUYỄN ĐÔNG BẮC