Thứ bảy,  01/04/2023

Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp: Bàn kế hoạch đại hội Hội doanh nhân trẻ

LSO-Sáng 20/9/2013, tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng lần IV.

LSO-Sáng 20/9/2013, tại Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Lạng Sơn, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức họp Ban Chấp hành mở rộng lần IV.

Ông Đoàn Bá Nhiên, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Tại buổi họp, các đại biểu đã nghe ông Lại Quốc Toản, Phó Chủ tịch Hiệp hội báo cáo kết quả hoạt động của Hiệp hội doanh nghiệp 9 tháng, phương hướng hoạt động 3 tháng cuối năm 2013. Theo đó, hết quý III, Hiệp hội đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực cho hội viên, tạo môi trường để các doanh nghiệp được giao lưu, học hỏi, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác. Đồng thời, tổ chức một số khóa tập huấn theo chuyên đề giúp doanh nghiệp lựa chọn ý tưởng kinh doanh phù hợp, nâng cao kỹ năng lập chiến lược và kế hoạch sản xuất  kinh doanh, cập nhập thông tin kinh tế và trao đổi kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp. Trong thời gian tới, tình hình nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, đặt ra cho doanh nghiệp nhiều thách thức, đòi hỏi phải có hướng đi đúng đắn, đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn để ổn định, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh. Để hỗ trợ hội viên, Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục kiện toàn tổ chức, đưa hoạt động vào nền nếp, hiệu quả hơn; chú trọng công tác động viên khích lệ hội viên, tổ chức thăm và làm việc tại một số doanh nghiệp để khảo sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nắm bắt những khó khăn vướng mắc để kịp thời đưa ra phương án giải quyết. .

Cũng tại buổi họp, Ban chấp hành Hiệp hội cùng các hội viên tham dự đã thảo luận và thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội Hội doanh nhân trẻ Lạng Sơn dự kiến vào ngày 3/10, Chương trình Lễ kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam (13/10) và một năm ngày thành lập Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn dự kiến vào ngày 11/10.

ANH DŨNG