Thứ năm,  29/09/2022

TP Hồ Chí Minh có hơn 11.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới

Theo báo cáo của UBND thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố có 11.576 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 61.328 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thành phố còn cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 169 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 967 triệu USD.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp phép, thành phố đang triển khai dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại nhà cho các doanh nghiệp có nhu cầu mà không cần phải đến Sở Kế hoạch và Ðầu tư. Ðến nay đã có gần 1.600 doanh nghiệp được thành lập mới theo hình thức này.

Theo Nhandan