Thứ năm,  11/08/2022

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 04/7/2014, truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự án Mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (sau đây gọi tắt là Dự án).

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ Công thương chủ trì, chỉ đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên rà soát Dự án, báo cáo các nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư và các giải pháp xử lý đã thực hiện; rà soát lại các hạng mục đầu tư, phân kỳ và lựa chọn các hạng mục cần ưu tiên thực hiện; rà soát lại các chi phí, bao gồm cả chi phí quản lý, nhằm giảm tối đa những chi phí không cần thiết, bảo đảm hiệu quả Dự án; dự báo tình hình, triển vọng thị trường thép, rà soát, tính toán lại hiệu quả của Dự án, khả năng trả nợ của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và so sánh với các Dự án tương tự; chủ trì, chỉ đạo Tổng công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên rà soát các nội dung, điều khoản của Hợp đồng với Tổng thầu MCC (thuộc Tập đoàn luyện kim lớn của Trung Quốc), xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc chậm triển khai các nội dung của Hợp đồng làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của Dự án. Trên cơ sở đó, đề xuất phương án đàm phán và các giải pháp khắc phục, kể cả các giải pháp ngoại giao, để thỏa thuận, thống nhất với Tổng thầu MCC và nhanh chóng tiếp tục thực hiện hợp đồng; chủ trì, chỉ đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam và Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước về khả năng đầu tư vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước vào Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

 

Một góc dây chuyền sản xuất tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
(Nguồn: baocongthuong.com.vn)
 

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất phương án bổ sung vốn cho Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, bao gồm cả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, để tạo điều kiện cho Dự án sớm được triển khai, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam căn cứ đánh giá của Bộ Công thương về hiệu quả Dự án và khả năng trả nợ của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên, xem xét xây dựng phương án cơ cấu lại các khoản nợ hiện hành của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên và phương án cho vay bổ sung theo hình thức cho vay hợp vốn để Dự án tiếp tục triển khai, bảo đảm đúng tiến độ, có hiệu quả. Riêng thời hạn cho vay đối với Dự án, thực hiện theo quy định hiện hành…

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/7/2014.

Theo Dangcongsan.vn