Thứ sáu,  03/02/2023

Doanh nghiệp trong nước mất dần thị trường quảng cáo trực tuyến

  

Với tốc độ tăng trưởng bình quân hơn 100%/năm, Google và Facebook đang chiếm lĩnh thị trường quảng cáo trực tuyến Việt Nam. 

Hầu hết các công ty quảng cáo trực tuyến trong nước đang gặp khó khăn lớn cả về thị phần và tăng trưởng./.

Theo VietnamPlus