Thứ ba,  16/08/2022

Vietjet đạt lợi nhuận gần 2.500 tỷ đồng

Báo cáo kết quả kinh doanh 2016 của Công ty cổ phần Hàng không Vietjet tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cho thấy những kết quả tích cực mà hãng hàng không này đạt được trong năm qua.
Ảnh: VGP/Phan Trang

Cụ thể, trong năm 2016, Vietjet đã thực hiện 84.455 chuyến bay an toàn, tỉ lệ chuyến bay đúng giờ đạt 83,57%, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,57%, thuộc nhóm cao nhất của đội máy bay A320/321 trong khu vực. Các chỉ số an toàn khai thác mặt đất, kỹ thuật, khai thác bay đều ở mức cao so với các hãng hàng không trong khu vực.

Doanh thu năm 2016 đạt 27.499 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2.496 tỷ đồng, tăng trưởng 38,6% và 113,2% so với năm 2015, hoàn thành vượt 3% và 9% kế hoạch năm. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên tới 9.586 đồng.

Trong năm 2016, Vietjet nhận thêm 12 tàu bay mới, nâng tổng số lên 41 tàu bay bao gồm 30 tàu bay A320 và 11 tàu bay A321, vận chuyển 14,05 triệu lượt khách, tăng 50,9% so với năm 2015.

Về kế hoạch năm 2017, Vietjet cho biết sẽ triển khai chương trình phát triển bền vững, đầu tư cho công tác nâng cao nguồn nhân lực nội bộ, bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm cộng đồng, gắn kết cùng chiến lược phát triển du lịch quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế các địa phương, phổ cập văn hoá, văn minh hàng không trong hành khách và cộng đồng.

Đồng thời, hãng cũng cam kết vận hành hãng hàng không với độ an toàn và tin cậy cao, liên tục đổi mới để nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động, quản trị công ty niêm yết theo chuẩn mực quốc tế, áp dụng chế độ báo cáo tài chính Việt Nam (VAS) và quốc tế (IFRS).

Trong khuôn khổ của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Vietjet cũng đã thống nhất kế hoạch hành động trong năm nay. Cụ thể, thống nhất phương án phân phối lợi nhuận với mức bình quân 118,71%. Vietjet dự kiến chốt thời gian trả cổ tức 10% bằng tiền mặt vào ngày 10/5/2017. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ thưởng cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 40% nhằm mang lại những giá trị tốt nhất cho cổ đông.

Hãng đặt mục tiêu doanh thu thuần 42.018 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.395 tỷ đồng, chia cổ tức năm nay 50% bằng tiền và cổ phiếu và thông qua chủ trương xin “nới room” cho khối ngoại.

Theo baochinhphu