Thứ ba,  18/01/2022

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 của VietinBank đạt 9.206 tỷ đồng

Đó là số liệu được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2018 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) diễn ra ngày 21/4/2018, tại Hà Nội.

Theo ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBak, trong năm 2017, VietinBank đã nỗ lực vượt trội, phát triển mạnh mẽ, giữ vững vị thế là ngân hàng hàng đầu Việt Nam; khẳng định sức mạnh vững chắc, quan trọng để duy trì nền tảng ổn định cho hoạt động tài chính – ngân hàng. Đặc biệt, VietinBank còn trực tiếp tham gia tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, tiếp tục mở rộng quy mô và đáp ứng chuẩn mực để vươn tầm khu vực và hội nhập quốc tế.

Hình ảnh tại Đại hội. (Ảnh: HN)

Kết thúc năm 2017, VietinBank tiếp tục tăng trưởng bứt phá. Cụ thể, quy mô tổng tài sản hợp nhất của VietinBank tính đến hết năm 2017 đạt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2016 và đạt 101,2% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông năm 2017. Lợi nhuận trước thuế của VietinBank đạt 9.206 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động tăng 16,2%; dư nợ tín dụng tăng 18% so với năm 2016; tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tín dụng được kiểm soát ở mức 1,13%; giá cổ phiếu CTG của VietinBank tăng trưởng hơn 100% trong vòng 1 năm qua.

Bên cạnh đó, hệ thống mạng lưới của VietinBank không ngừng mở rộng. Tính đến hết năm 2017, VietinBank sở hữu 155 chi nhánh và gần 1.000 phòng giao dịch rộng khắp toàn quốc. VietinBank cũng duy trì Văn phòng Đại diện tại Myanmar, 2 chi nhánh ở Đức, Ngân hàng con cùng hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch tại Lào… Đây là thành công vượt trội, phản ánh nỗ lực và đoàn kết của Ban Lãnh đạo cùng hơn 23.000 cán bộ, người lao động trong toàn hệ thống.

Ông Lê Đức Thọ cho hay, bước sang năm 2018, toàn thể Ban Lãnh đạo và cán bộ, người lao động VietinBank quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra: tăng trưởng an toàn, bền vững, hiệu quả với một số chỉ tiêu cơ bản như Tổng tài sản tăng 10 – 12% so với năm 2017; dư nợ tín dụng tăng 14% so với năm 2017; tổng nguồn vốn huy động tăng 10 – 14% so với năm 2017; các tỷ lệ đảm bảo an toàn tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước; các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước và thông qua của ĐHĐCĐ, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội đất nước./.

Theo Dangcongsan