Thứ sáu,  15/10/2021

Lời tòa soạn

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, từ ngày 22/6/2020, Báo Lạng Sơn mở chuyên mục: “Ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.

Chuyên mục được đăng tải trên trang 4, số báo thứ Hai hằng tuần. Kính mong nhận được ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo văn kiện.

Các ý kiến đóng góp xin gửi về Báo Lạng Sơn, số 16, đường Quang Trung, thành phố Lạng Sơn, hoặc Email:baolangson@gmail.com.

Báo Lạng Sơn sẽ lựa chọn, biên tập, đăng tải những ý kiến tiêu biểu, đồng thời tổng hợp báo cáo, trình Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ lần thứ XVII.

Trân trọng!

BBT