Thứ sáu,  17/09/2021

Nên điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu chủ yếu

(LSO) – Cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn góp ý: dự thảo cần phân tích làm rõ thêm kết quả một số phong trào, nguyên nhân thực hiện chưa đạt 2 chỉ tiêu và nên điều chỉnh tăng một số chỉ tiêu chủ yếu trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả các phong trào, hành động cách mạng của Đoàn và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các công trình, phần việc do đoàn viên thanh niên toàn tỉnh triển khai như: giúp đỡ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc thiếu niên nhi đồng; xây dựng sân chơi, bãi tập; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí; bê tông hóa đường giao thông; hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế… đã góp phần tích cực xây dựng bộ mặt nông thôn mới, đô thị văn minh được các cấp chính quyền và người dân ghi nhận. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn đối với những vấn đề chung của tỉnh, khẳng định hoạt động đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi là môi trường để đoàn viên, thanh, thiếu nhi rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam, Bí thư Tỉnh đoàn

Vừa qua, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Với kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020, lãnh đạo Tỉnh đoàn góp ý: Cần làm rõ hơn kết quả phong trào “Xây dựng nông thôn mới”; đánh giá cụ thể hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Phần hạn chế, khuyết điểm cần làm rõ 2 chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra nhưng chưa đạt đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) và thu nhập bình quân đầu người. Cùng đó, bổ sung phần đánh giá thực hiện các nội dung đột phá của nhiệm kỳ.

Các chỉ tiêu chủ yếu nên điều chỉnh tăng thêm, cụ thể như: tổng số xã đạt nông thôn mới nâng từ 115 lên 120 xã; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 68%; đến năm 2025, 100% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; bổ sung chỉ tiêu tổ chức cơ sở của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội cuối nhiệm kỳ đạt vững mạnh từ 80% trở lên.

Về mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2020 – 2025 cần nghiên cứu, xem xét bổ sung nội dung xây dựng nguồn nhân lực trong tình hình mới, đủ trình độ, phẩm chất, năng lực; thực hiện tốt chính sách thu hút, đãi ngộ nhân tài, chuyên gia đầu ngành về khoa học công nghệ; quan tâm, tài trợ học bổng, kinh phí cho sản phẩm sáng tạo do học sinh, sinh viên nghiên cứu.

HOÀNG VƯƠNG