Chủ nhật,  24/10/2021

Nhấn mạnh điểm mới của công tác dân vận trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 và bổ sung phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận nhiệm kỳ tới

GIÁP THỊ BẮC, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

(LSO) – Qua nghiên cứu, tôi nhất trí với các nội dung trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và có một số ý kiến đóng góp bổ sung liên quan đến công tác dân vận của hệ thống chính trị, hoạt động của Mặt trận tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị – xã hội.

Dự thảo đã phân tích, đánh giá công tác dân vận của hệ thống chính trị, dân vận chính quyền đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh đây là nhiệm kỳ công tác dân vận có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Đồng chí Giáp Thị Bắc.  Ảnh: PHƯƠNG DUNG

Cụ thể, cần bổ sung những nét nổi bật công tác dân vận nhiệm kỳ qua như: đây là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Qua đối thoại nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân… Cùng với đó, dân vận trong giải phóng mặt bằng đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trên địa bàn tỉnh. Công tác dân vận trong các cơ quan Nhà nước cũng được chú trọng và triển khai toàn diện, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Phần đánh giá kết quả của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội, cần bổ sung số liệu minh họa như: kết quả huy động nguồn lực các tổ chức,  cá nhân, doanh nghiệp cho công tác an sinh xã hội. Cần nhấn mạnh thêm MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội làm tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, hội viên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tăng cường công tác đối ngoại Nhân dân và bổ sung số liệu minh họa cụ thể.

Về phương hướng, nhiệm vụ  nhiệm kỳ 2020 – 2025, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác dân vận trong cơ quan Nhà nước, trong đó đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ và ý thức trách nhiệm phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ tới, cần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số về ý thức tham gia lao động sản xuất, khát vọng làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo đã nêu, cần bổ sung: nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở và ý thức của người dân trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh thi đua dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng.

Trong phần đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc, bên cạnh các giải pháp đã nêu, trong dự thảo cần bổ sung việc nâng cao ý thức trách nhiệm, năng lực của đội ngũ chuyên trách công tác MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện nhiệm vụ được giao.