Thứ bảy,  26/11/2022
Triển khai Đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2022 – 2030 và kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2022
Triển khai Đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2022 – 2030 và kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2022
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn - Sáng 22/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn...
Cục Thuế và Cục Hải Quan tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính
Cục Thuế và Cục Hải Quan tỉnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính
Thành viên Đoàn kiểm tra việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính tại Cục Thuế tỉnh - Trong ngày 10 và 15/11, tại Cục Thuế và Cục Hải quan tỉnh, Đoàn Kiểm tra của UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục...
Triển khai kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025
Triển khai kế hoạch rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn - Sáng 11/11, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 và đẩy mạnh xây...
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã: Tạo thuận tiện cho người dân
Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính ở cấp xã: Tạo thuận tiện cho người dân
- Những năm qua, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) ở cấp xã đã đạt nhiều kết quả tích cực. Có được như vậy, chính quyền cấp xã đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giải quyết TTHC với nhiều giải pháp cụ thể, góp phần tạo sự minh...