Thứ năm,  28/10/2021
Thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Minh bạch, nhanh chóng, kịp thời
Thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Minh bạch, nhanh chóng, kịp thời
- Đó là đánh giá của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh. Để có được những nhận xét này, thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã bằng nhiều giải pháp đẩy mạnh giải quyết TTHC theo cơ chế “4 tại chỗ” tại trung...